สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  อำเภอดงหลวง

  อำเภอดงหลวง


  คำขวัญ : 
              น้ำตกห้วยเลาแก่งโพธิ์ แหล่งวัฒนธรรมไทย
              คชสารไม้โบราณ พระอวตารประทับบาท
              งามพิลาสอ่างชะโนด โขดหินภูเขาไฟ ทรามวัยนอนสำราญ

  พื้นที่ : 1,076.2 ตารางกิโลเมตร

  ที่ตั้งและอาณาเขต :   อำเภอดงหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเต่างอย (จังหวัดสกลนคร) อำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม (จังหวัดนครพนม)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอธาตุพนม (จังหวัดนครพนม) และอำเภอเมืองมุกดาหาร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอคำชะอี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเขาวงและอำเภอนาคู (จังหวัดกาฬสินธุ์)

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ :
  • ช้างไม้โบราณ 
  • แก่งยาว 
  • น้ำตกห้วยเลา 
  • น้ำตกด่านแต้ 
  • น้ำตกแก่งโพธิ์ 
  • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน  
  • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกกุง
  • ผึ้งหลวงคู่บ้าน
  • ผาชัน 
  • ปล่องภูเขาไฟโบราณ  
  • รอยพระพุทธบาทวัดภูกำพร้า 
  • วัดธาตุหลวงพ่อยาคำ 
  • วัดน้อยป่าหวาย 
  • วัดป่าภูถ้ำนำ 
  • วัดภูผาผึ้ง 
  • วัดถ้ำผาป่อง
  • วัดพระพุทธบาทดงหลวง 
  • อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 
  • อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด 

  Fashion

  Beauty

  Culture