สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  อำเภอคำชะอี

  อำเภอคำชะอี


  คำขวัญ : 
              กลองโบราณล้ำค่า   วัฒนธรรมลือเลื่อง 
              เมืองแห่งขุนเขา        สาวภูไท... คำชะอี

  ภูผาซาน

  พื้นที่ : 645.7 ตารางกิโลเมตร
  ที่ตั้งและอาณาเขต : อำเภอคำชะอีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองสูง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์และอำเภอเขาวง (จังหวัดกาฬสินธุ์)


  เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ :
  • น้ำตกคำชะอี
  • ภูผาซาน
  • เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์
  • วัดป่าวิเวกวัฒนาราม  Fashion

  Beauty

  Culture