สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  อำเภอนิคมคำสร้อย

  อำเภอนิคมคำสร้อย


  คำขวัญ :
              อุทยานภูหมู เคียงคู่ชลประทาน 
              พุทธสถานภูดานแต้ งามแท้หม่อนไหม 
              ภูมิปัญญาไทยตะกร้าสาน 
              เล่าขานตำนานดงบังอี่


  พื้นที่ : 377.2 ตารางกิโลเมตร
  ที่ตั้งและอาณาเขต :   อำเภอนิคมคำสร้อยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดอนตาล และอำเภอเลิงนกทา (จังหวัดยโสธร)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองสูง


  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ : 
  • วนอุทยานภูหมู
  • อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก
  • วัดภูด่านแต้
  • วัดภูพระบาทแก่นจันทน์

  Fashion

  Beauty

  Culture