อำเภอหนองสูง

อำเภอหนองสูง

คำขวัญ :   
            หนองสูงถิ่นผู้ไทย เมืองพระไกรสรราช    ตาดโตนน้ำตกสวย ห้วยบังอี่น้ำใส
            ผ้าไหมเลิศหรู ภูจ้อก้อแหล่งวัฒนธรรม    ลึกล้ำพิธีเหยา ทิวเขางามตาพื้นที่ : 410.4 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้งและอาณาเขต :   อำเภอหนองสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคำชะอี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอนิคมคำสร้อย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา (จังหวัดยโสธร) และอำเภอหนองพอก (จังหวัดร้อยเอ็ด)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองพอก (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอกุฉินารายณ์ (จังหวัดกาฬสินธุ์)แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ :


  • วัดบรรพตคิรี
  • น้ำตกตาดโดน
  • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Previous
Next Post »
.