ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร


ตลาดอินโดจีนปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสำราญชายโขง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร  เริ่มมีการจำหน่ายสินค้าครั้งแรกเมื่อปี 2523 โดยมีแม่ค้ามาจำหน่ายบนรถเข็น สินค้าที่นำมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่มาชมทัศนียภาพสองฝั่งโขง ซึ่งจะเป็นมะขามหวาน และอาหารขบเคี้ยวทั่วไป
ส่วนการตั้งร้านจำหน่ายสินค้าในตลาดอินโดจีนครั้งแรกเริ่มในปี 2528 โดยเทศบาลเมืองมุกดาหารและคณะกรรมการวัดศรีมงคลใต้ ได้อนุญาตให้แม่ค้าเข้ามาตั้งร้านจำหน่ายสินค้าบริเวณวัดศรีมงคลใต้ มีการนำหมูยอ แหนมหมู อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดี
ศาลาเรารักมุกดาหาร

หลังการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ “เปลี่ยนสนามรับเป็นสนามการค้า” ในปี 2535 สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ทำให้การค้าขายบริเวณตลาดอินโดจีนคึกคักยิ่งขึ้นในช่วงปี 2537 – 2542 จึงมีการก่อสร้างตึกแถวตามถนนสำราญชายโขง เพื่อให้เช่าสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป มีการสร้าง "ศาลารักเรามุกดาหาร" ที่สามารถจัดเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาและเป็นจุดชมทัศนียภาพแม่น้ำโขง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งการสร้างตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดินเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย

ตลาดอินโดจีนมุกดาหารถือว่าเป็นตลาดขายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่มีสินค้านานาชนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม จีน รัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เครื่องเซรามิก ชุดรับแขกประดับมุก เครื่องเงิน เครื่องหนัง เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภคนานาชนิด หรือจะเลือกซื้อสินค้าบริเวณชั้นใต้ดินก็มีเช่นเดียวกัน ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป แผ่นซีดีของนักร้องลูกทุ่งหมอลำทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว รับรองเป็นแผ่นแท้ร้อยเปอร์เซนต์
ตลาดอินโดจีน นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร เพราะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของสองฝั่งแม่น้ำโขง ณ บริเวณริมเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร สามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำโขงได้เป็นอย่างดี ในเทศกาลวันออกพรรษาจะเป็นจุดชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีของคนทั้งสองฝั่งโขงอีกด้วย
ตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน


ดู ตลาดอินโดจีน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
Previous
Next Post »
.