สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง  ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ตั้งอยู่บนถนนสองนางสถิตย์ ติดกับร้านอาหารลำเทียน (ร้านอาหารตามสั่งเก่าแก่) เยื้องธนาคารกรุงเทพ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองนี้ มีหลักเมืองประดิษฐานอยู่ด้วย ประวัติความเป็นมาไม่มีผู้ใดทราบความเป็นมาแน่ชัดว่าสร้างในช่วงสมัยใด สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองมุกดาหาร (เจ้ากินรี ได้มาสร้างเมืองมุกดาหาร พ.ศ. 2313) แต่เดิมศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองเป็นเพียงศาลไม้ ต่อมาได้บูรณะก่อสร้างเป็นศาลคอนกรีต ชาวเมืองมุกดาหาร ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาเมืองมุกดาหาร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวเมืองมุกดาหารจะมี พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองพร้อมกับเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เพื่อความเป็นศิริมงคล

  Fashion

  Beauty

  Culture