สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  วัดศรีมงคลใต้  วัดศรีมงคลใต้ ตั้งอยู่บนถนนสำราญชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (บริเวณริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร) ภายในอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหารมาตั้งแต่อดีต มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธามานานนับหลายชั่วอายุคน จนเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2310 หลังจากที่เจ้าจันทรสุริยวงศ์ เจ้าเมืองโพนสิม (ปัจจุบัน คือ บริเวณพระธาตุอิงฮัง ประเทศลาว) ถึงแก่กรรมแล้ว ท้าวกินรีได้เป็นเจ้าเมืองสืบต่อมา และได้อพยพผู้คนจากบ้านโพนสิม เพื่อมาตั้งเมืองใหม่ วันหนึ่งพรานจากเมืองโพนสิม ได้ข้ามแม่น้ำโขงมาล่าสัตว์ตรงปากห้วยมุก ได้พบต้นตาลต้นหนึ่งมี 7 ยอด และกองอิฐปรักหักพังอยู่ สันนิษฐานว่าคงเป็นเมืองสมัยโบราณมาก่อน นายพรานจึงนำไปเล่าให้ ท้าวกินรีฟัง เมื่อท้าว กินรีมาตรวจก็เห็นว่ามีทำเลดีเหมาะสมที่จะตั้งบ้านเรือน จึงได้ชักชวนพรรคพวกมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ ขณะที่ท้าวกินรี กำลังควบคุมบ่าวไพร่ถางป่าใกล้ต้นตาล 7 ยอด ได้พบพระพุทธรูป 2 องค์ องค์หนึ่งมีขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนมีลักษณะ สง่างาม
  พระเจ้าองค์หลวง

  และอีกองค์เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กทำด้วยเหล็กอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ท้าวกินรี  จึงสร้างวิหาร ครอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วตั้งชื่อว่า "วัดศรีมงคุณ" ประมาณ พ.ศ.2313 เพื่อเป็นมงคลนามแก่ชาวเมืองและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปของทั้งสององค์ ครั้นเมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสองไปไว้ในโบสถ์ รุ่งขึ้นเมื่อพระภิกษุประจำวัดเข้าไปสักการะ ก็ปรากฏว่าไม่พบพระพุทธรูปเหล็ก เมื่อค้นดูรอบๆ บริเวณวัด พบว่าพระพุทธรูปเหล็กไปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ตามเดิม และจมลงในดินเหลือแต่ยอดพระเมาลี เจ้ากินรีจึงสร้างแท่นสักการะบูชาไว้ ณ ที่นั้น และถวายนามว่า “พระหลุบเหล็ก” ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เรียกนามว่า “พรเจ้าองค์หลวง” ต่อมา วัดศรีมงคุณ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วัดศรีมงคลใต้" มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับสถานที่พบพระหลุบเหล็กปัจจุบันอยู่บริเวณใต้ต้นโพธิ์ข้างศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง


  Fashion

  Beauty

  Culture