สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  พิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอุดม-โนนหนองหอ  พิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอุดม-โนนหนองหอ

  พิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอุดม-โนนหนองหอ ตั้งอยู่ที่ วัดนาอุดมวนาราม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มี “แหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ” และมีหมู่บ้านที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งโบราณคดีโนนหนองหอจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาอุดม หมู่ 6 บ้านสมสะอาด หมู่ 10 บ้านนาเจริญ ซึ่งในปัจจุบันที่ดินอันเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีโนนหนองหอเป็นกรรมสิทธิ์คนในชุมชนหลายราย

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ที่มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งนี้นับเป็นเวลาสิบปีกว่า ได้มีการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุสำคัญออกไปจากแหล่งโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง โดยมี “พ่อค้าของเก่า” จากต่างถิ่นเข้ามารับซื้อโบราณวัตถุโดยพยายามจูงใจคนในชุมชน และรับซื้อในราคาค่อนข้างสูง จนทำให้แหล่งโบราณคดีถูกขุดทำลายทั่วทั้งบริเวณ

  ในขณะเดียวกัน พระอธิการธานินทร์ วิสุทธิสาโร เจ้าอาวาสวัดนาอุดมวนาราม และชาวชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งกลับมีความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์โบราณวัตถุ และแหล่งโบราณคดีโนนหนองหอเอาไว้ โดยริเริ่มที่จะจัดทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นภายในวัดนาอุดมวนาราม พระอธิการธานินทร์ วิสุทธิสาโร ได้ขอรับบริจาคโบราณวัตถุ และเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน โดยการจัด “ผ้าป่า” ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ดังนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 จึงมีการก่อสร้างตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยใช้งบประมาณจากการร่วมบริจาคของชาวชุมชนนาอุดม รูปแบบของพิพิธภัณฑ์นั้นได้รับการออกแบบโดยพระอธิการธานินทร์ วิสุทธิสาโร มีลักษณะเรียบง่าย ภายในพิพิธภัณฑ์จึงเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ และเครื่องใช้พื้นบ้าน เช่น หม้อน้ำ เชี่ยนหมาก เงินราง และโบราณวัตถุ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด เครื่องมือเหล็ก กำไลสำริด เป็นต้น

  รูปแบบการจัดแสดงในเรื่องของวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นในสมัยก่อน สิ่งของที่ใช้ในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบที่โนนหนองหอ อายุ 2,300-1,500 ปี และเครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยก่อน ซึ่งคนในชุมชนต่างก็มีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดแบ่งของส่วนอาคารเป็นห้องจัดแสดงเรื่องต่างๆ

  ส่วนที่ 1 คือ “ห้องพระ” เป็นส่วนที่มีพระประธานที่จะให้คนเข้าชมได้สักการบูชาเป็นส่วนแรก ภายในห้องจัดแสดงวัตถุมงคลของวัด เช่น พระพุทธรูปศิลา พระเครื่อง นอกจากนี้ยังมีธนบัตร และเหรียญเงินสมัยโบราณ

  ส่วนที่ 2 “ห้องแหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ” โดยจัดแสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ และมีนิทรรศการประกอบเรื่อง การแบ่งยุคทางโบราณคดี การถลุงโลหะ โบราณคดีมุกดาหาร แหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ รวมทั้งภาพโบราณวัตถุสำคัญ (ซึ่งปัจจุบันสูญหายไปแล้ว)

  ส่วนที่ 3 “ห้องวิถีชีวิตชุมชน” โดยจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน แบบจำลองการทอผ้าและเรือนครัวพื้นบ้านอีสาน ส่วนนิทรรศการประกอบด้วย ประวัติชุมชน ประเพณี และความเชื่อ เป็นต้น เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ได้รับบริจาคจากชาวชุมชน
  ที่มา:
  ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture