สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  วัดป่าวิเวกวัฒนาราม  วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

  ประวัติความเป็นมา
  วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๙ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๓ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ ๓๐๐ เมตร จดที่ดิน-ที่สวนชาวบ้าน ทิศใต้ ประมาณ ๓๕๐ เมตร จดที่ดินสาธารณประโยชน์-ถนนลาดยาง ทิศตะวันออก ประมาณ ๑๘๐ เมตรจดที่ราชพัสดุ ทิศตะวันตก ประมาณ ๑๓๐ เมตร จดที่สวนชาวบ้าน

  ที่อยู่ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม หมู่ ๙ บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ๔๙๑๑๐

  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้นโปร่ง หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารตึกชั้นเดียว กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง และตึก ๕ หลัง มีห้องน้ำประจำกุฏิ โรงครัวสร้างด้วยไม้หนึ่งหลัง ห้องน้ำญาติโยมเป็นเรือนแถว จำนวน ๙ ห้อง

  เจดีย์บู่ทองกิตติ

  ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย "เจดีย์บู่ทองกิตติ" เป็นเจดีย์ลักษณะห้ายอด ตั้งอยู่บนฐานกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดเจดีย์ ๔๕ เมตร เป็นศิลปะประยุกต์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกหลายองค์ นอกจากนี้แล้วยังมีพระพุทธรูปอีกจำนวนหนึ่ง

  วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ เดิมชื่อ วัดหนองน่อง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยทราย โดย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรม เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสฺรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรม

  ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๘ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ย้ายสำนักสงฆ์เดิมมาตั้งด้านทิศตะวันตกเพราะบริเวณเดิมเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอด และได้ตั้งชื่อวัดใหม่เป็นวัดป่าวิเวกวัฒนาราม เพราะบริเวณวัดมีสภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติสมณธรรม ต่อมาได้มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระปฏิบัติวิปัสสนาได้จำพรรษาตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

  รูปที่ ๑ พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
  รูปที่ ๒ พระหล้า เขมปตฺโต
  รูปที่ ๓ พระศรี มหาวีโร
  รูปที่ ๔ พระสิงห์ทอง ธมฺมวโร
  รูปที่ ๕ พระจาม มหาปุญโญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๕๖
  รูปที่ ๖ พระเพชร อรุโณ รักษาการเจ้าอาวาส
  รูปที่ ๗ พระพวงพิด ธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) รักษาการเจ้าอาวาสถึงปัจจุบัน


  แผนที่ตั้ง

  ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture