สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร


  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร

  เป็นสถานีขนส่งขนาดกลาง ขนาดเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ มีช่องจอดรถทั้งหมด 16 ชานชลา บริเวณสถานีมีร้านค้า ร้านขายอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ โรงหนัง โรงแรม รถสามล้อ และรถโดยสารระหว่างอำเภอ บริการสำหรับผู้เดินทาง สถานีขนส่งมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ 33/142 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์: (042) 630486 สถานีขนส่งมุกดาหารมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 642 กิโลเมตรและห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 2 กิโลเมตร  ประวัติความเป็นมา
  เดิมจังหวัดมุกดาหารยังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม และไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จวบจนกระทั่งได้มีประกาศกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ให้จัดตั้งสถานีขนส่ง
  ผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 27509 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารบนเนื้อที่ขนาด 5 ไร่ มีทางเข้า- ออก ขนาดความกว้าง 24 เมตร โดยอยู่ในความควบคุม กำกับ ดูแลของสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และกรมการขนส่งทางบก มีหนังสือแจ้งรถโดยสารที่มีจุดจอดหรือเดินรถผ่านจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้าใช้สถานีนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2539 เป็นต้ไป โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ทำสัญญาไว้กับบริษัทสหทรัพย์สินเดินรถ จำกัด ออกใบอนุญาตตกลงดำเนินการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก่อสร้างตามแบบแปลน และให้ได้สิทธิเก็บกินตามกฎหมายมีระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต


  การเดินทางด้วยรถโดยสาร
  บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2
  นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทาง เชื่อมระหว่างจังหวัดมุดาหารและจังหวัดอื่นๆ อาทิ
  มุกดาหาร - ขอนแก่น
  มุกดาหาร - อุบลราชธานี
  มุกดาหาร - นครพนม
  มุกดาหาร - สกลนคร
  มุกดาหาร - อุดรธานี
  มุกดาหาร - มหาสารคาม
  มุกดาหาร - นครราชสีมา
  มุกดาหาร - พัทยา
  มุกดาหาร - ระยอง
  มุกดาหาร - อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  มุกดาหาร - อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัดสาขามุกดาหาร
  โทร. (042) 611478 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร (042) 613025-9, Fax (611421)
  ข้อมูลจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

  สถานที่ใกล้เคียง

  โรงแรมทรัพย์มุกดา (หลังสถานีขนส่งมุกดาหาร)
  โรงแรมทรัพย์มุกดาภูมิเพลส

  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

  - ตลาดอินโดจีน
  - หอแก้วมุกดาหาร
  - วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์


  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture