สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  วัดภูดานแต้

  วัดพุทโธธัมมธโร (ภูดานแต้)  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร

  วัดภูด่านแต้ หรือวัดพุทโธธัมมะธะโร  ถนนหมายเลข 212  อำเภอนิคมคำสร้อย ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 เลี้ยวขวาเข้าไป จะพบประดิษฐานพระพุทธรูป ขนาดใหญปางประทานธรรมมีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบน มีความอ่อนช้อยสวยงาม ตั้งอยู่ริมถนนชยางกูร (ทางหลวงหมายเลข 212) บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพราะองค์พระพุทธรูปสร้างอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ มีประชาชนจากที่ต่างๆ เข้าไปนมัสการ และชมความงามของ บริเวณวัดกันอยู่เสมอ.
           
  สถานที่ตั้ง
            วัดพุทโธธัมมธโร (วัดดานแต้) ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านชัยมงคล  ตำบลโชคชัย  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  49130

  ประวัตความเป็นมา
            วัดพุทโธธัมมธโร  หรือตามที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดภูดานแต้  แต่เดิมเป็นเพียงที่พักสำหรับพระธุดงค์กัมมัฎฐานสายพระครูวินัยธร (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต) เพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนมเป็นที่เปลี่ยวและสงัดจึงเหมาะแก่การทำความเพียร กาลต่อมาเมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้นได้ใช้เป็นที่ทำมาหากินและเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน ประมาณปี พ.ศ.2511  พระอาจารย์สมพงษ์  ขันติโก  ได้ธุดงค์ผ่านเห็นเป็นที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรมกัมมัฎฐาน ทำบุญมีที่พึ่งทางใจท่านก็ได้อบรมธรรมแก่ประชาชน  ในวันธรรมสวนะ ก็มีผู้เข้ารักษาศีลอุโบสถปฎิบัติธรรมพอเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน กรอปกับที่ท่านรำลึกถึงคุณของบูรพาจารย์พระอาจารย์สี  ธัมมธโร  เป็นคนอิสานเมื่ออาจารย์ มรณภาพไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนคุณอาจารย์ได้จึงดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานเป็นการตอบแทนคุณของท่านพ่อสี  ในระยะนั้นพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย  ยังขาดการคมนาคม  การศึกษา  การสาธารณสุขประชาชนเองก็รู้จักการประกอบอาชีพในแต่ละวันทำไร่ไถนาจึงเป็นมูลเหตุ  ให้ท่านสร้างวัดขึ้น  เริ่มแรกก็เป็นเพียงที่พักสงฆ์มีเพียง  ท่านกับโยมแม่ชี  ประไพ  บางโมรา  ซึ่งเมื่อบวชแล้วก็ขอติดตามพระลูกชาย  เริ่มมีการบวชกุลบุตรมากขึ้นเพื่ออบรมกัมมัฎฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ทำใให้ที่พักสงฆ์และที่ปฎิบัติธรรมไม่มีเพียงพอ  ต้องสร้างเพิ่มขึ้นส่วนตัวท่านเอง  ได้พักที่ถ้ำสิงห์โต  และได้ขอตั้งเป็นวัดป่านิคมพุทโธธัมมธโร   ให้การอบรมธรรมแก่ประชาชนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย  ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของอีสานมากขึ้น  ท่านได้เริ่มจัดการการศึกษาจากวัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม  การศึกษานอกโรงเรียน  โรงเรียนประชาบาลสถานดูแลเด็กเล็ก ช่วยโรงพยาบาล  ช่วยสถานีตำรวจหน่วยงานราชการต่างๆ  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการออกเผยแผ่ธรรมทุกหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ออกสอนธรรมศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ  ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย  ทำให้มีผู้รู้จักวัดพุทโธธัมมธโรมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วรู้จักในนามของ “วัดภูดานแต้”

  ข้อมูล : มุกดาหารนิวส์

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture