สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2557" ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 1 - 14 ก.ค.57

  จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเที่ยว "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557" ภายใต้ชื่อ "113 ปีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2557" ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

  ชาวอุบลราชธานีได้ร่วมใจกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2557 ติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 113 และเพราะมีช่างแกะสลักต้นเทียนฝีมือดีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้อุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดต้นแบบของ การจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ส่วนจุดเด่นของเทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ นั้น อยู่ที่ความสวยงาม อ่อนช้อย ประณีต และวิจิตรตระการตา ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดก และคำสอนทางพุทธศาสนา

  โดยในปี 2557 ขบวนแห่เทียนยังคงมีทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ พร้อมทั้งขบวนฟ้อนรำจากคุ้มวัดต่างๆ ที่ร่วมกันส่งเทียนเข้าประกวดเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ด้วยการจัดแสดงต้นเทียนพรรษาประเภทต่างๆ และขบวนแห่เทียนประกอบแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่อลังการ ในภาคกลางคืน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ชมความสวยงามของประติมากรรมเทียนนานาชาติ และขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมือง พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน การประกวดนางงามเทียนพรรษา และงานแสดงสินค้าพื้นเมือง ฯลฯ  โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

  วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2557
  - ชมกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ชมวิถีการตกแต่งต้นเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ

  วันที่ 1 ถึง 14 กรกฎาคม 2557
  - ชมการสร้างสรรค์ประติมากรรมเทียนพรรษานานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานจัดแสดงผลงานปติมากรรมเทียนนานาชาติที่บริเวณพิธิภัณฑ์ฑสถานอุบลราชธานี

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
  - เป็นพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 และถนนสายเทียน ชมการการทำเทียนหอม การหล่อเทียน การกสลักเทียน โดยนักเรียน นักศึกษา

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
  - การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง การแสดงต้นเทียน ทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณที่ส่งเข้าประกวด ที่หน้าบริเวณโรงเรียนอนุบาล และพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่วัดสุปัฎนารามวรวิหาร วัดมหาวนาราม และวัดหลวง

  วันที่ 11 ถึง 12 กรกฎาคม 2557
  - ชมการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ขบวนแห่เทียนกลางคืน ที่บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2557
  - เวลา 08.30-12.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ที่บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานที่วัดสุปัฎวนารามวรวิหาร

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714

  ** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture