สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  เชิญเที่ยวชมงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557   งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557

  ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2557   

              ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

              ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ความงดงามและศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนสายน้ำโขง ตระการตาของขบวนไหลเรือไฟที่งดงามสว่างไสวกลางลำน้ำโขง รายล้อมด้วยกระทงสายระยิบระยับจับตาในคืนเดือนเพ็ญวันออกพรรษา บอกเล่าเรื่องราวและแฝงด้วยคติความเชื่อผ่านการประดับประดาดวงไฟตะเกียงนับหมื่นดวงเป็นรูปร่างต่างๆ ที่เกิดจากการรังสรรค์ของช่างเรือไฟและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวนครพนม

              “เรือไฟ” หรือที่ภาษาถิ่นเรียกว่า “เฮือไฟ” แต่โบราณเป็นเรือที่ทำด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ 1 เมตร ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้ มีการใส่ขนม ข้าวต้มผัด สิ่งของที่ต้องการบริจาคทาน มีการตัดเล็บหรือผม ตามความเชื่อของการสะเดาะเคราะห์ พร้อมตกแต่งเรือด้วยดอกไม้ธูปเทียน ตะเกียงขี้ไต้ เพื่อจุดให้ความสว่างไสวก่อนจะปล่อยเรือไหลไปตามลำน้ำโขง ซึ่งมีคติความเชื่อคล้ายการลอยกระทง และความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระรัตนตรัย การบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ ณ หาดทรายริมแม่น้ำนัมทามหานที ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระแม่คงคา และความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาค เป็นประเพณีที่ชาวนครพนมสืบทอดเรื่อยมาในช่วงวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) จนต่อมาได้มีการพัฒนาสรรค์สร้างและการประกวดแข่งขัน ทำให้เรือไฟของชาวนครพนมมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตา มีการทำเรือไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีการทำเรือไฟที่มีความยาวกว่า 80 เมตร ประดับไฟตะเกียงนับหมื่นดวง ส่องสว่างโดดเด่นงดงามเหนือลำน้ำโขง ที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อว่าการบูชาด้วยประทีปโคมไฟจะนำความรุ่งโรจน์สว่างสดใสมาสู่ชีวิต

              การทำเรือไฟ และงานประเพณีไหลเรือไฟของชาวนครพนม เป็นความภาคภูมิใจสำหรับผู้ก่อร่างประติมากรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เต็มไปด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการคู่กับท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน จนเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์คู่เมืองนครพนม  ทั้งยังสร้างประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้มาชมความสวยงามของขบวนเรือไฟกันอย่างคึกคักในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา 

  --------------------------------

  กำหนดการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557
  ระหว่างวันพุธที่ 1 – วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

  วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
  เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
  เวลา 17.30 น.   พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
                            และกิจกรรมการแสดงดนตรี การประกวด บีบอย ฯลฯ

  เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าผู้ไทย และการแสดงของชาวไทยเชื้อสายจีน
                           ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)

  เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
  เวลา 18.45 น.   การแสดงคอนเสิร์ต วงมอคค่า การ์เด้นท์ ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
  เวลา 19.00 น.   พิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

  วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
  เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
  เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทข่า และการแสดงของเผ่าไทกวน ณ เวทีกลางน้ำ
                           บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)

  เวลา 18.45 น.   การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดเต้นบีบอย การประกวดร้องเพลง ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัด
                           นครพนม

  เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
  เวลา 20.00 น.   การแสดงคอนเสิร์ตหมอลำ บัวผัน ทังโส ปะทะ ศรีจันทร์ วีสี ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลาง
                           จังหวัดนครพนม


  วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
  เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
  เวลา 18.00 น.   การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม” ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง
                           (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)

  เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
  เวลา 19.00 น.   การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม
                           การแสดงคอนเสิร์ตหมอลำ ดอกอ้อ ทุ่งทอง ศร สินชัย ก้านตอง ทุ่งเงิน ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณ
                           ศาลากลางจังหวัดนครพนม

  เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะระเบียบ วาทะศิลป์ 
                           ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

  วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557
  เวลา 07.00 น.   พิธีเชิญโล่ห์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทานของ
                           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เวลา 09.30 น.   พิธีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง ชิงโล่ห์และถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557
                           รอบคัดเลือก 
  เวลา 18.00 น.   พิธีเปิดงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 และการแสดงแสง สี เสียง ชุด
                           “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม” ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง 
                            (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
  เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
                           การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม
                           การแสดงคอนเสิร์ตของวง เกตสึโนว่า ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัด
                           นครพนม

  วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557
  เวลา 08.30 น.   การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง รอบคัดเลือก 
  เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
  เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทญ้อ และการแสดงของเผ่าไทโส้ 
                           ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
  เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
  เวลา 19.00 น.   การแสดงคอนเสิร์ตของวง Yes ser day ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม
  เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะคำผุน ร่วมมิตร                                                         ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

  วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557
  เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
  เวลา 10.00 น.   การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง รอบรองชนะเลิศ
  เวลา 18.00 น.   การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม”
                           ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
  เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
                            การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
                            การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน เสก โลโซ ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
  เวลา 19.00 น.   การแข่งขันชกมวยไทย  และการประกวดวงสตริง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

  วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557
  เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
  เวลา 10.00 น.   การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง รอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล
  เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทแสก และการแสดงของเผ่าไทกะเลิง   
                           ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
  เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
  เวลา 19.00 น.   การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
                           การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน ปู พงสิทธิ์ คัมภีร์ 
                           ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
  เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์                                                ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

  วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557
  เวลา 09.00 น.   พิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนม ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม
  เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
  เวลา 15.00 น.   พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และเรือไฟโบราณ
                            (เริ่มขบวน ณ บริเวณหน้า บ.โตโยต้า มายังศาลหลักเมือง)
  เวลา 17.45 น.   พิธีปล่อยเรือไฟโบราณ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า
  เวลา 18.00 น.   พิธีเปิดมหกรรมไหลเรือไฟและงานพาข้าวแลง ณ เวทีกลางน้ำ ริมฝั่งแม่น้ำโขง
                            (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/ เยื้อง สนง.ททท.) 
                            มหกรรมไหลเรือไฟ ลอยกระทงสาย การแสดง แสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม”
                            การมอบรางวัลการประกวดเรือไฟ
  เวลา 19.00 น.   การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน วงลาบานูน ณ เวทีคอนเสิร์ต
                            ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
  เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะเสียงอิสาน
                           ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

  วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
  เวลา 07.00 น.   พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณ หน้าวัดโอกาส ริมฝั่งแม่น้ำโขง
  เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
  เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทอีสาน และการแสดงของชาวไทย
                           เชื้อสายเวียดนาม ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง
                           (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
  เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
  เวลา 19.00 น.   การประกวดวงสตริง และการแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน หญิงลี  ศรีจุมพล
                           ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
  เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะรัตนศิลป์ อินตาไทยราษฎร์
                           ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
  พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
  เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture