สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2558

  ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2558 (วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3)
  ในวันอังคารที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  ร่วมขบวนแห่พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงอันศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. และพิธีเปิดงานในเวลา 15.00 น. ภายในชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ร่วมพิธีถวายข้าวพืชภาค พิธีสรงน้ำพระอุปคุต พิธีห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เลือกซื้อสินค้าของฝาก ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองพร้อมการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน รวม 9 วัน 9 คืน


  จังหวัดนครพนม ร่วมกับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่  “งานนมัสการพระธาตุพนม  ประจำปี 2558” ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อเป็นการดำรงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านเดินทางไปร่วมสะสมบุญและเสริมสิริมงคลให้ชีวิตในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2558 โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีวอก และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะได้รับอานิสงส์อย่างเต็มเปี่ยม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดอีก 6 พระธาตุ ใน จ.นครพนม และเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงของจังหวัดสกลนคร เช่น พระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส วัดถ้ำขาม วัดถ้ำพวง จังหวัดมุกดาหาร เช่น แวะชิมหมูหันแก่งกะเบา จุดชมวิวภูมโนรมย์ และตลาดสินค้าอินโดจีน

  กำหนดการงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2558
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


  วันอังคารที่ 27 มกราคม2558 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
  เวลา 07.30 น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมพร้อมกันที่ท่าด่านอำเภอธาตุพนม
  เวลา 08.00 น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อแห่มายังวัดพระธาตุพนมตามถนนกุศลรัษฎากรเข้าสู่วัดพระธาตุพนม เวียนรอบพระธาตุพนม 3 รอบ อัญเชิญประดิษฐาน ที่ พระวิหารหอพระแก้ว
  เวลา 09.09 น. ถวายเครื่องสักการะองค์พระธาตุพนม
  เวลา 09.30 น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาการและจังหวัดสกลนคร พร้อมกันที่บริเวณพระธาตุพนม
  เวลา 10.00 น. พระเทพวรมุนี นำกล่าวคำประดิษฐานพระอุปคุต บนพระวิหารหอพระแก้ว ข้าโอกาสพระธาตุพนมทุกอำเภอในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร พร้อมกันประกอบพิธีถวายข้าวพืชภาค
  เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
  เวลา 15.00 น.  ประธานและคณะเดินทางถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  -ประธานเข้าสู่ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก 
  -จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล
  -ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานการจัดงาน
  -ประธาน กล่าวเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2558 (พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ย่ำฆ้องกลอง ระฆัง ปล่อยลูกโป่ง และจุดพลุ)
  -สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเพทฯ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กล่าวสัมโมทนียกถา
  -ถวายเครื่องไทยธรรม แก่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
  -พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
  -ชมการแสดงรำบูชาพระธาตุพนม
  -แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม เป็นเสร็จพิธี
  เวลา 19.00 น. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม แสดงพระธรรมเทศนา และนำประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

  ------------------------------------------------------
  ประเพณีเดือนสาม นมัสการองค์พระธาตุพนม
  ------------------------------------------------------
  ลักษณะความเชื่อ
  พุทธศาสนิกชนคนใดที่ได้มาเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมในวันเพ็ญเดือนสาม และได้ตักบาตรสวรรค์ต่ออายุครบ ๗ ปีติดต่อกัน จะได้ขึ้นสวรรค์ได้เป็นลูกองค์พระธาตุพนม นึกคิดสิ่งใดที่ดีงาม ก็จะได้ตามใจปรารถนา แต่มีข้อแม้ว่า ต้องประพฤติปฏิบัติดีทั้ง กาย วาจา ใจ ละเว้นชั่ว ประพฤติดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

  ความสำคัญ
  พุทธศาสนิกชนต้องแสดงออกถึงความเคารพต่อสถานที่ อันเป็นตัวแทนพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่และเป็นอมตะ ทุกปีต้องมาแสดงความเคารพอย่างน้อย ๑ ครั้ง (เวียนเทียน ๓ รอบ ในวันเพ็ญเดือน ๓)
  พระธาตุพนมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระธาตุสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นมิ่งขวัญของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของชาวลุ่มแม่น้ำโขงทุกคน พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม ตามตำนานกล่าวว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า ๒๓๐๐ ปี ในเทศกาลเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี พุทธศาสนิกชนจะหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ เป็นจำนวนนับแสน พากันมาสมโภชและนมัสการพระธาตุพนม งานนมัสการพระธาตุประจำปีถือเอาวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ ของทุกปี เป็นวันแรกของงานไปสิ้นสุดเอาวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓

  พิธีกรรม
  พุทธศาสนิกชนจะนำดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย หรือเทียนความยาวเท่าลำตัว (เทียนคาคีง) มาเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม เวียนขวา ๓ รอบ แล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาวางเป็นการสักการะองค์พระธาตุพนม แล้วก็ไปตักบาตรสวรรค์โดยใช้เหรียญสตางค์แดงตักให้ครบทุกบาตรเป็นอันเสร็จพิธี

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture