สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “นมัสการพระธาตุพนม ชื่นชมวันวิสาขบูชา”  จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “นมัสการพระธาตุพนม ชื่นชมวันวิสาขบูชา” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ

  หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย 
  1. คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งภาพเข้าประกวด
  บุคคลทั่วไปประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา

  2. หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด
  2.1 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
  2.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายทำเฉพาะในเขตพื้นที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หรือบริเวณการจัดงาน และถ่ายทำในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ของการประกวดเท่านั้น (31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558)
  2.3 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นภาพสี หรือ ขาวดำ โดยมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ต้องระบุ ชื่อ–สกุล ผู้ส่งภาพอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเก็บดิจิตอลไฟล์ใน Format Tiff หรือ JPEG โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี เพื่อส่งมอบและแสดงตนต่อคณะกรรมการในวันมอบรางวัลการประกวด
  2.4 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมท่านละไม่เกิน 3 ภาพ
  2.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ส่วนขั้นตอนการผลิตภาพ ห้ามตัดต่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสี และแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น
  2.6 ผู้ส่งภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถตั้งชื่อภาพและบรรยายภาพที่เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวดหรือไม่ก็ได้
  2.7 ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดนครพนม ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
  2.8 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ยินยอมให้จังหวัดนครพนม สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของจังหวัดนครพนม ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
  2.9 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
  2.10 การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

  3. เงินรางวัล
  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

  4. การส่งผลงาน
  สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทางแฟนเพจนครพนม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558
  (ถึงเวลา 24.00 น) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042-511574

  5. ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  6. ประกาศผลการตัดสิน ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ................ มิถุนายน 2558 ทาง
  6.1 เว็บไซด์ www.nakhonphanom.go.th
  6.2 เฟสบุ้คจังหวัดนครพนม www.facebook.com/nakhonphanomprovince
  6.3 เพจจังหวัดนครพนม www.facebook.com/nakhonphanomprovincepage

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture