สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  จังหวัดมุกดาหารขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ปี 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558


  จังหวัดมุกดาหารขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ปี 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558

  กำหนดการดังนี้

  วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
  เวลา ๐๗.๐๐ น. - คณะกรรมการจัดงาน ชาวเรือประเพณีของชาวคุ้ม ชุมชน ข้าราชการ พ่อค้า สื่อมวลชน
  คณะกรรมการชมรมเรือพายจังหวัดมุกดาหาร ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกัน
  ณ บริเวณกองอำนวยการจัดงานบริเวณตลาดอินโดจีน (หน้าวัดศรีสุมังค์) ริมฝั่งโขง
  - การแสดงฟ้อนรำของชาวเรือประเพณีสวยงาม (ทางบก) ขบวนละ ๕ นาที
  ณ ลานหน้าเวทีกองอำนวยการ หน้าวัดศรีสุมังค์
  เวลา ๐๗.๓๐ น. - คณะผู้แทนจากแขวงสะหวันนะเขต พร้อมผู้ติดตาม ชาวเรือประเพณีมิตรภาพ
  ประเภทความสวยงาม เดินทางโดยทางเรือ ถึงท่าน้ำด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
  (ท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร / ข้างหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง)

  (๑) พิธีเปิดงาน
  เวลา ๐๘.๔๐ น. - การแสดงขบวนฟ้อนรำเปิดงานโดยผู้แสดงจากโรงเรียนมุกดาหาร ๑ ชุด (๑๐-๑๕ นาที)
  เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี และมอบของที่ระลึก
  ให้แก่ - ผู้แทนแขวงสะหวันนะเขต
  เจ้าเมืองไกสอนพมวิหาน
  ตัวแทนเรือมิตรภาพจากแขวงสะหวันนะเขต ๒ ลำ

  (๒) พิธีแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ / ถ้วยประทาน / และจัดขบวนเรือมิตรภาพไทย-ลาว หลังจากพิธีเปิดงาน
  บนเวทีเสร็จสิ้น
  - ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน / ถ้วยประทาน
  จากหน้าวัดศรีสุมังค์ ไปตามถนนสำราญชายโขง ตลาดอินโดจีน ไปยังกองอำนวยการ
  (ศาลาเรารักมุกดาหาร)
  - ถึงเวทีหน้ากองอำนวยการ ศาลาเรารักมุกดาหาร อัญเชิญถ้วยพระราชทาน
  / ถ้วยประทาน ประดิษฐานไว้บนเวทีหน้าศาลาเรารักมุกดาหาร
  - ขบวนแห่ชาวเรือมิตรภาพไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) พร้อมขบวนแห่ชาวเรือประเพณี
  ประเภทสวยงามในจังหวัดมุกดาหาร เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณที่จอดเรือแข่งประเภทสวยงาม
  ณ ท่าน้ำหน้าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เพื่อลงเรือร่วมประกอบพิธีเบิกน่านน้ำ

  (๓) หลังจากขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทาน / ถ้วยประทาน ได้เคลื่อนออกจากหน้าวัดศรีสุมังค์แล้ว
  - คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี ผู้แทนแขวงสะหวันนะเขต ผู้ติดตาม
  ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดินทางออกจากบริเวณเปิดงานหน้าวัดศรีสุมังค์ ไปยังกองอำนวยการ
  จัดงาน (ห้องประชุมสองฝั่งโขง) ศาลาเรารักมุกดาหาร เพื่อร่วมชมพิธีเบิกน่านน้ำและ
  พิธีตีช้างน้ำนอง

  (๔) พิธีเบิกน่านน้ำ
  - หลังจากขบวนแห่ชาวเรือมิตรภาพไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เดินทางถึงบริเวณ
  ที่จอดเรือหน้าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง แล้ว ฝีพายเรือลงประจำที่เรือพายของคุ้มตนเอง
  เวลา ๑๐.๐๐ น. - อัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ออกจากตำหนักหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ลงประทับ
  เรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์ บริเวณท่าน้ำหน้าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
  - ประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร รองประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล (ผู้ชาย) บวงสรวงสักการะเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ที่โป๊ะจอดเรือ
  หน้าบันไดทางขึ้นหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เสร็จแล้วร่วมลงเรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์
  ประกอบพิธีเบิกน่านน้ำ
  - เรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์ ซึ่งเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ประทับนั่งที่หัวเรือ นำฝีพายเรือพายล่องลงมา
  ตามแม่น้ำโขง จากจุดปล่อยเรือ หน้าวัดศรีมงคลเหนือ บริเวณปากห้วยบังมุก ถึงจุดตัดสินเรือ
  บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง เป็นการประกอบพิธีเบิกน่านน้ำ ขากลับแวะรับเครื่องบวงสรวง
  สักการะจากประชาชนทั่วไปตามริมฝั่งโขง จนถึงหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เสร็จแล้ว
  อัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองขึ้นจากเรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์เข้าประทับตำหนักทรง
  หอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
  - หลังจากเรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์ โดยเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง เคลื่อนเรือออกจากฝั่งเพื่อประกอบพิธี
  เบิกน่านน้ำไปจนถึงบริเวณกองอำนวยการ (ศาลาเรารักมุกดาหาร) นั้น เรือเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
  เรือมิตรภาพจากแขวงสะหวันนะเขต และเรือประเพณีสวยงามจากฝั่งไทยทุกลำ ร่วมประกอบพิธี
  เบิกน่านน้ำ โดยนำเรือออกจากท่าเทียบเรือบริเวณหน้าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ล่องเรือลงไป
  ตามลำน้ำโขง จนถึงหน้าวัดศรีบุญเรือง วนกลับถึงหน้าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
  - เรือเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เรือมิตรภาพจากแขวงสะหวันนะเขต ถึงหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
  ถือเป็นอันเสร็จพิธี ฝีพายเรือขึ้นฝั่งเพื่อร่วมรับประทานอาหาร และแสดงศิลปวัฒนธรรม
  สองฝั่งโขง ณ ลานหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
  (๕) พิธีพาเหรดเรือ
  - หลังจากเรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์ เรือเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เรือมิตรภาพจากแขวงสะหวันนะเขต
  เรือประเพณีสวยงามได้พายออกจากท่าน้ำหน้าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ไปจนถึงหน้า
  กองอำนวยการ ศาลาเรารักมุกดาหาร ให้เรือแข่งประเภทความเร็วรุ่นจิ๋ว ไม่เกิน ๑๒ ฝีพาย
  ทุกลำ ไปตั้งขบวนเรือบริเวณจุดปล่อยเรือหน้าวัดศรีมงคลเหนือ พายลงมาพร้อมกันทุกลำ
  จากจุดปล่อยจนถึงจุดตัดสินหน้าวัดศรีบุญเรือง เป็นการประกอบพิธีพาเหรดเรือวันที่หนึ่ง
  (๖) การประกวดเรือประเพณีประเภทสวยงาม
  - หลังจากเรือประเพณีประเภทสวยงาม ได้ร่วมประกอบพิธีเบิกน่านน้ำ ร่วมกับเรือมิตรภาพ
  เรือเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เรือเจ้าฟ้ามุกดาสวรรค์ ซึ่งพายกลับและจอดเรือที่ท่าน้ำ
  หน้าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เสร็จแล้ว
  - และเรือแข่งประเภทความเร็วรุ่นจิ๋ว ไม่เกิน ๑๒ ฝีพาย ได้พายเรือประกอบพิธีพาเหรดเรือ
  เสร็จแล้ว
  - ให้เรือประเพณีประเภทความสวยงาม เริ่มทำการประกวดโดยการพายเรือออกจากบริเวณ
  ท่าน้ำหน้าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง (ตามลำดับในการออกจากฝั่งให้จับสลากลำดับ)
  และเรือแข่งทุกลำให้พายจากหน้าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ถึงหน้าวัดศรีบุญเรือง
  ไป-กลับ ลำละ ๓ เที่ยว ดังนี้
      ๑. เที่ยวที่ ๑ ประกวดจังหวะเซิ้งเรือ (ไป-กลับ) เป็น ๑ เที่ยว
      ๒. เที่ยวที่ ๒ ประกวดจังหวะลำผญา (ไป-กลับ) เป็น ๑ เที่ยว
      ๓. เที่ยวที่ ๓ ประกวดจังหวะทั่วไป (ไป-กลับ) เป็น ๑ เที่ยว
  - เมื่อเรือแข่งแต่ละลำประกวดและพาย ไป-กลับ จนครบลำละ ๓ เที่ยวแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี
  การประกวดเรือประเภทสวยงาม
  เวลา ๑๑.๐๐ น. - หลังจากชมการประกอบพิธีเบิกน่านน้ำ พิธีพาเหรดเรือและตีช้างน้ำนองเสร็จแล้ว
  คณะประธานในพิธี ผู้แทนแขวงสะหวันนะเขต ผู้ติดตาม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการชมรมเรือพายจังหวัดมุกดาหาร
  เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
  โดยใช้รถยนต์ (ตู้) เป็นพาหนะ
  (๗) การแข่งขันเรือประเภทความเร็วรุ่นจิ๋ว ไม่เกิน ๑๒ ฝีพาย
  - หลังจากเรือแข่งประเภทความเร็วรุ่นจิ๋ว ไม่เกิน ๑๒ ฝีพาย ทุกลำได้ร่วมพิธีพาเหรดเรือเสร็จแล้ว
  เป็นการแข่งขันเรือประเภทความเร็วรุ่นจิ๋ว ไม่เกิน ๑๒ ฝีพาย ตามโปรแกรมการแข่งขัน
  จนแล้วเสร็จ ในวันแรกของการจัดงาน
  เวลา ๑๖.๓๐ น. - การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ของชาวเรือประเพณีสองฝั่งโขง
  (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ณ ลานบนศาลาเรารักมุกดาหาร
  - ประกาศผลการแข่งขันเรือประเพณีประเภทความสวยงาม และพิธีมอบถ้วยรางวัล
  และเงินรางวัลแก่เรือมิตรภาพแขวงสะหวันนะเขต เรือประเภทความสวยงาม
  เวลา ๑๗.๐๐ น. - คณะผู้แทนจากแขวงสะหวันนะเขต พร้อมผู้ติดตามและชาวเรือมิตรภาพ
  จากแขวงสะหวันนะเขต เดินทางกลับ
  - เสร็จพิธีในกิจกรรมภาคกลางวันวันที่หนึ่งของการจัดงาน
  กิจกรรมภาคกลางคืน
  เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (กิจกรรมการแสดงมหรสพและมหกรรมอาหาร) และประเพณีลอยก้านจู้
  เวลา ๑๙.๓๐ น. - เริ่มปล่อยก้านจู้จากท่าน้ำหน้าวัดศรีมงคลเหนือ ประมาณ ๓,๐๐๐ ดวง
  ๑. การแข่งขันชกมวยไทย ณ เวทีมวยชั่วคราวริมฝั่งโขง ตลาดอินโดจีน
  ข้างหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
  ๒. การแสดงคอนเสิร์ต ณ บริเวณเวทีหน้าวัดศรีสุมังค์
  - การแสดงดนตรีหมอลำซิ่ง
  - คอนเสิร์ต ศิลปิน มนต์แคน แก่นคูณ
  เวลา ๒๔.๐๐ น. - พักการจัดกิจกรรมวันที่หนึ่ง


  วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
  เวลา ๐๗.๐๐ น. - คณะผู้แทนจากจังหวัดมุกดาหาร ชาวเรือประเพณีมิตรภาพพร้อมกัน
  ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร
  เวลา ๐๗.๓๐ น. - เดินทางจากจังหวัดมุกดาหารไปร่วมงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาฯ
  ประจำปี ๒๕๕๘ ถึง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมพิธีเปิดงาน
  เวลา ๐๘.๐๐ น. - เปิดให้ประชาชนจากจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปร่วมงานประเพณี
  แข่งเรือออกพรรษาฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
  เวลา ๑๐.๐๐ น. - แข่งขันเรือประเภทความเร็วรุ่นจิ๋ว ไม่เกิน ๑๒ ฝีพาย รอบสอง รอบรองชนะเลิศ
  และรอบชิงชนะเลิศ
  เวลา ๑๖.๓๐ น. - ประกาศผลการแข่งขันเรือรุ่นจิ๋ว ไม่เกิน ๑๒ ฝีพาย
  ชิงถ้วยประทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  - มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแก่เรือที่ชนะเลิศตามลำดับ
  เวลา ๑๗.๐๐ น. - คณะผู้แทนและชาวเรือประเพณีรวมทั้งประชาชนที่ไปร่วมงาน
  ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เดินทางกลับจังหวัดมุกดาหาร
  เวลา ๑๘.๐๐ น. - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน ณ กองอำนวยการจัดงาน ศาลาเรารักมุกดาหาร
  ตลาดอินโดจีน
  กิจกรรมภาคกลางคืน
  เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (กิจกรรมการแสดงมหรสพและมหกรรมอาหาร)
  ๑. การแข่งขันชกมวยไทย ณ เวทีมวยชั่วคราวริมฝั่งโขง ตลาดอินโดจีน
  ข้างหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
  ๒. การแสดงคอนเสิร์ต ณ บริเวณเวทีหน้าวัดศรีสุมังค์
  - การแสดงดนตรีหมอลำซิ่ง
  - คอนเสิร์ต ศิลปิน ไผ่ พงศธร
  เวลา ๒๔.๐๐ น. - พักการจัดกิจกรรมวันที่สอง

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
  เวลา ๐๙.๐๐ น. - พิธีพาเหรดเรือและตีช้างน้ำนอง ของเรือแข่งประเภทความเร็วทุกลำ
  เวลา ๐๙.๓๐ น. - แข่งขันเรือประเภทความเร็ว รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ตามโปรแกรมการแข่งขัน ดังนี้
  ๑. เรือรุ่นกลาง ไม่เกิน ๓๕ ฝีพาย
  ๑.๑ ประเภทเรือโบราณ (เรือไม้ขุดท่อนเดียว)
  ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  ๑.๒ ประเภทเรือทั่วไป
  ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  ๒. เรือรุ่นใหญ่ ๓๖ ฝีพาย ขึ้นไป
  ๒.๑ ประเภทเรือโบราณ (เรือไม้ขุดท่อนเดียว)
  ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  ๒.๒ ประเภทเรือทั่วไป
  ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เวลา ๑๖.๓๐ น. - ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี เดินทางมาถึงกองอำนวยการจัดงาน
  ศาลาเรารักมุกดาหาร
  - นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และดำเนินการแข่งขันเรือ
  รอบชิงชนะเลิศประเภทต่าง ๆ
  เวลา ๑๗.๐๐ น. - พิธีปิดงานและมอบถ้วยรางวัล
  ประธานในพิธี ประธานจัดงาน กรรมการจัดงาน พร้อมกันบริเวณหน้าเวทีศาลาเรารักมุกดาหาร
  - พิธีกรเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร กรรมการจัดงาน กรรมการชมรม
  กีฬาเรือพายจังหวัดมุกดาหาร ขึ้นบนเวที
  - พิธีกรเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขึ้นบนเวทีประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ และถ้วยพระราชทาน ถ้วยประทาน
  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  - ประธานถวายความเคารพ (โดยการคำนับ) เสร็จแล้วประธานประจำที่แท่นกล่าว
  ของประธานในพิธีบนเวที
  - นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานจัดงาน กล่าวรายงานของการจัดการแข่งขันเรือ
  - พิธีมอบถ้วย รับถ้วยพระราชทาน/ถ้วยประทาน พร้อมเงินรางวัลแก่เรือที่ชนะเลิศประเภทต่าง ๆ
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดการแข่งขัน ถ่ายภาพ
  - เสร็จสิ้นการแข่งขันเรือประเภทความเร็ว
  กิจกรรมภาคกลางคืน
  เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (กิจกรรมการแสดงมหรสพและมหกรรมอาหาร)
  ๑. การแข่งขันชกมวยไทย ณ เวทีมวยชั่วคราวริมฝั่งโขง ตลาดอินโดจีน
  ข้างหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
  ๒. การแสดงคอนเสิร์ต ณ บริเวณเวทีหน้าวัดศรีสุมังค์
  - การแสดงดนตรีหมอลำซิ่ง
  - คอนเสิร์ต ศิลปิน ต่าย-อรทัย
  เวลา ๒๔.๐๐ น. - ปิดการจัดกิจกรรม

  วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑)
  เวลา ๐๙.๐๙ น. - เคลื่อนองค์กฐิน โดยขบวนแห่ฟ้อนรำนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
  ไปประกอบพิธีทอดถวายองค์มหากฐิน ณ วัดที่กำหนด
  - ประกอบพิธีทอดถวายองค์กฐิน บายศรีสู่ขวัญ
  เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
  - เสร็จพิธี

  *****************

  *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและพื้นที่การจัดงาน

  ที่มา : เทศบาลเมืองมุกดาหาร

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture