สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการเมืองต้องห้าม...พลาด ลำปาง plus ลำพูน เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการเมืองต้องห้าม...พลาด ลำปาง plus ลำพูน เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา

  จังหวัดลำพูน ต้อนรับ คาราวาน นักท่องเที่ยว ที่ มาสัมผัส ประเพณีวัฒนธรรม ล้านนา พร้อม เที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยว และ เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ โอทอป ของจังหวัดลำพูน ตามโครงการ เมืองต้องห้าม...พลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ลำปาง plus ลำพูน 

  วานนี้ ( 20 ธันวาคม 2558 ) ที่ สะพานขาวทาชมภู อ.แม่ทา จ.ลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการ เมืองต้องห้าม...พลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ลำปาง plus ลำพูน เพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยว ในภาคเหนือ ระหว่างจังหวัดลำปาง กับ จังหวัดลำพูน โดย เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว มาสัมผัส ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา พร้อมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โอทอป ของจังหวัดลำพูน โดย นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนชาวลำพูน ต้อนรับคาราวาน นักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทาง โดย ขบวนรถไฟ เที่ยวพิเศษ จาก จังหวัดลำปาง มาจอดพัก ที่ สะพานขาวทาชมภู ซึ่งเป็น สะพานรถไฟ ประวัติศาสตร์ ของ อ.แม่ทา โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ สื่อมวลชน จาก กรุงเทพมหานคร กว่า 200 คน ได้เยี่ยมชม และ ชิม อาหาร พื้นเมืองของ ชาว อ.แม่ทา อาทิ ไก่แดง และ ไส้อั่ว อ.แม่ทา เป็นต้นโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ แลกเปลี่ยน ของที่ระลึก ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ ของฝากที่มีชื่อเสียง ของทั้งสองจังหวัด โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบข้าวแต๋น ส่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ก็ได้มอบ ลำไย ทั้งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองต้องห้าม...พลาด ระหว่าง จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน

  นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) กองการตลาดภาคเหนือ ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และลำปาง จัดโครงการฯ ภายใต้ชื่อ “ลำปาง-ลำพูน เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” โดย เน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในความเป็นเมืองเก่า มีกลิ่นอายของวันวาน ชมวิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวล้านนา ชมสถาปัตยกรรมล้านนา / วัด , การอนุรักษ์วิถีชีวิต ที่ ไม่เร่งรีบ วัฒนธรรมโบราณ ของชาวล้านนา ซึ่ง ใน จ.ลำปาง นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัส รถม้าลำปาง , ห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง , สะพานรัษฎาภิเศก และ นั่งรถไฟ ที่ สถานีรถไฟนคร ลำปาง ท่องเที่ยว ตามเส้นทางรถไฟ ผ่านมายัง อุโมงค์ขุนตาน แล้วแวะพัก ที่สะพานขาวทาชมภู , ตามรอยประวัติศาสตร์ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี แห่งนคร หริภุญชัย ,ทำบุญตามเส้นทางศรัทธา ครูบาศรีวิชัย , สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย , เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ สะพานขัวมุง , ชม เลือกซื้อ ผ้าฝ้ายทอมือ ที่ บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง กลับไปเป็นของฝาก แก่ บุคคลในครอบครัว
  สำหรับ นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ สามารถ สอบถามเส้นทางการ ท่องเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง พลัส ลำพูน ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 248 604 – 5

  ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช
  หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture