สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  Bike for Dad มุกดาหาร เส้นทางสิริมงคล” ระยะทาง 29 กิโลเมตร


  Bike for Dad มุกดาหาร "เส้นทางสิริมงคล" ระยะทาง 29 กิโลเมตร

  โดยเส้นทางที่ผ่านจะเน้นกิจกรรมในรูปแบบของ "บวร” บ บ้าน คือ ประชาชน ว.วัด เป็นศูนย์กลางแห่งใจ และ ร. โรงเรียน มีนักเรียน ครู อาจารย์ ร่วมกิจกรรม

  ผ่าน 9 วัด 9 โรงเรียน ได้แก่

  วัด
  1. วัดศรีมงคลใต้
  2. วัดยอดแก้วศรีวิชัย
  3. วัดศรีสุมังค์
  4. วัดศรีบุญเรือง
  5. วัดศรีสะอาด บ.โคกสูง
  6. วัดโพธิ์ไทร บ.บางทรายใหญ่
  7. วัดแจ้ง บ.นาโบใหญ่
  8. วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ.นาโปน้อย
  9. วัดศรีมงคลเหนือ

  โรงเรียน
  1. โรงเรียนมุกดาลัย
  2. โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
  3. โรงเรียนมุกดาหาร
  4. วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
  5. โรงเรียนเซนยอแซฟมุกดาหาร
  6. โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
  7. โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
  8. โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่
  9. โรงเรียนบ้านนาโปน้อย

  จุดเริ่มต้น
  จุดเริ่มต้นการปั่นจักรยานที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
  ผ่านศาลหลักเมือง ผ่านศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง ไปยังศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง และวัดศรีมงคลใต้ 
  เลี้ยวขวาตรงไปตามถนนสำราญชายโขง  (บริเวณตลาดอินโดจีน) ผ่านวัดยอดแก้วศรีวิชัย ผ่านวัดศรีสุมังค์ ผ่านวัดศรีบุญเรือง เลี้ยวขวาที่สามแยกถนนข้าง รพ.มุกดาหารอินเตอร์ฯ

  ถึงแยกตัดถนนมุกดาหาร-ดอนตาล 
  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมุกดาหาร-ดอนตาล 
  ผ่านหอแก้วมุกดาหาร ผ่านรีสอร์ทบ้านไม้หอม 
  วกกลับเมืองมาทาง กม.0 ถึงสี่แยกตลาดอินโดจีนเลี้ยวซ้าย 
  ตรงไปตามถนนพิทักษ์พนมเขต ผ่านวงเวียนน้ำพุ 
  ผ่านโรงเรียนมุกดาลัย ผ่านโรงเรียนมุกดาหาร 
  ถึงสี่แยกเมืองใหม่ เลี้ยวขวาไปตามถนนชยางกูร 
  ผ่าน บขส.มุกดาหาร – ผ่าน ธ.ก.ส.มุกดาหาร 
  ผ่านสามแยกบายพาสโคกสุวรรณ ถึงสามแยกเข้าสะพานมิตรภาพ 2 เลี้ยวขวาเข้าสะพานมิตรภาพ 2 ตรงไปกลับรถ 

  กลับรถตรงออกมาปากทางสะพานมิตรภาพ 2 
  เลี้ยวขวาไปตามถนนชยางกูร ผ่านโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 
  ถึงสี่แยกบ้านโคกสูง เลี้ยวขวา เข้าบ้านโคกสูง ผ่านวัดศรีสะอาด มุ่งหน้าบ้านบางทรายใหญ่ ผ่านโรงเรียนชุมชุนบางทรายใหญ่ 
  ถึงสี่แยกบ้านบางทรายใหญ่ ผ่านวัดโพธิ์ไทร เลี้ยวขวาไปตามถนนเลียบแม่น้ำโขงไปยังใต้สะพานมิตรภาพ 2 บริเวณลานพญานาค ทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในน้ำโขงถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 
           
  หลังจากนั้น ปั่นจักรยานไปตามถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านวัดแจ้งนาโปใหญ่ ผ่านวัดโพธิ์ศรีแก้ว ผ่านวัดศรีมงคลเหนือ ผ่านมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ถึงสี่แยกฮั๊วนำเลี้ยวขวาผ่านศาลเจ้าฟ้ามุงเมือง ถึงสี่แยกตลาดราตรีเลี้ยวขวาไปตามถนนวิวิธสุรการ เข้าสู่ศาลากลางจังหวัด  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture