สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ปฏิทินเที่ยว "สนุก" (กลุ่มจังหวัดสนุก มุกดาหาร นครพนม สกลนคร) ม.ค. - มี.ค. 2559

  ปฏิทินเที่ยว "สนุก" (มุกดาหาร นครพนม สกลนคร) ม.ค. - มี.ค. 2559

  7 - 10 มกราคม 2559 งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  8 - 16 มกราคม 2559 งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
  15 - 17 มกราคม 2559 งานวันผู้ไทโลก ณ บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  17 - 23 มกราคม 2559 งานนมัสการองค์ประธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  24 มกราคม 2559 กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว "ปั่นหรรษา พาเรียนรู้ วิถีไทย วิถีอีสาน"
  29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2559 งานรวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2559 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
  8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 งานประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ อนุรักษ์ปราสาทขอม ออนซอนผ้าย้อมคราม ณ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 งานตรุษไทสกล คนจีนเวียดนาม ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานคนเมือง เทศบาลนครสกลนคร
  9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ประเพณีงานวันรวมใจไทแสก ประจำปี 2559 ณ ศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้ บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
  11 - 13 กุมภาพันธ์ 2559 งานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 35 ณ บริเวณสนามหน้าศูฯย์วัฒนธรรมไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยว "2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน" (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
  15 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  18 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 เทศกาลดนตรีฤดูหนาวที่สกลนคร 2559 Sakon Nakhon Winter Music Festival 2016 ณ บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัดตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  19 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 งานบุญเดือนสี่ ของดีนาหว้า "นมัสการพระธาตุประสิทธิ์" ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture