สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  เปิดแล้ว!! อุทยานบึงบัว แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี

  เทศบาลตำบลปทุม จ.อุบลราชธานี เปิดแหล่งเที่ยว

  เนรมิตอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง "เป็นอุทยานบึงบัว"

   เทศบาลตำบลปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดตัวสถานที่เที่ยวแห่งใหม่หลังเนรมิตอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง "เป็นอุทยานบึงบัว"  เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ต่างเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามอย่างคึกคัก

  นายมนตรี กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลปทุม กล่าวว่าเทศบาลตำบลปทุมเป็น เทศบาลตำบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอ หรือศาลากลางจังหวัดประมาณ 5 กิโลเมตร มีเขตรับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน มีลักษณะชุมชนและวิถีชีวิตเป็นกลุ่มชุมชน ปฏิบัติตามประเพณีนิยมจากการที่เทศบาลตำบลปทุมมุ่งเน้นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง ส่งเสริมด้านอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า คมนาคม ตลาด ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาสาธารณูปโภคและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นมาโดยตลอด ซึ่งล่าสุด เทศบาลตำบลปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เปิดตัวสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด "อุทยานบึงบัว" ปากห้วยวังนอง ซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง หลังเนรมิตอ่างเก็บน้ำปากห้วยวังนอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม

  นายมนตรี กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลปทุม เล่าว่า "อุทยานบึงบัว"ปากห้วยวังนอง เป็นหนึ่งในโครงการที่เทศบาลตำบลปทุม มีแนวคิดจัดทำเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยการพัฒนาปากห้วยวังนอง และงานปรับปรุงให้เป็น"อุทยานบึงบัว" ซึ่งเป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปทุม โดยอดีต ส.ส.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ได้ประสานของบประมาณ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายมาขุดลอกห้วยวังนองที่ตื้นเขิน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำเป็นเป็นแก้มลิงหลังจากที่ขุดลอกเสร็จก็ได้ของบประมาณมาทำการก่อสร้างอุทยานบึงบัว โดยมีกระถางบัวขนาดใหญ่ 16 ใบ และน้ำพุ รูปทรงเหมือนวงเวียนน้ำพุแต่มีขนาดใหญ่กว่า ประดับด้วยแสงสีและมีสะพานเดินชมวิว ตามกระถางบัวต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั้งชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ต่างเดินทางมาสัมผัสกับความงดงาม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และแชร์ความสวยงามลงบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะยามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า มีแสงแดดอ่อน ๆและแสงไฟแสงสี เป็นทัศนียภาพที่น่าชมเป็นอย่างมาก

  อุทยานบึงบัว ปากห้วยวังนอง อุบลราชธานี จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่และเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกคน นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสกับอุทยานบึงบัว ปากห้วยวังนองแล้ว ยังจะได้เที่ยวชมหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลปทุม ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความมั่นคง ได้แทรกคติความเชื่อที่มีแนวปฏิบัติของสังคมช่างปั้น เป็นวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจริยธรรมและสังคมได้ดียิ่ง หล่อหลอมอยู่ในวิถีชีวิตของผู้ทำเครื่องปั้นดินเผาตลอดมา ได้แก่การแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส การสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้านและการสร้างจิตสำนึกในการรู้คุณผู้อื่น

  นายมนตรี กัลป์ตินันท์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าหลังจากที่มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยวังนอง มีการระบายน้ำออก เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง เทศบาลถูกโจมตีอย่างหนัก พบปัญหาอุปสรรคมากมายแต่เมื่อการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้รับคำชมเชยว่าอุทยานบึงบัว ปากห้วยวังนอง เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของชาวอุบลฯ ก็รู้สึกหายเหนื่อยและภาคภูมิใจ  "การทำงานเพื่อบ้านเมืองนั้น เป็นงานที่หนัก คนที่เข้ามาทำงานจุดนี้ต้องยึดหลักเพื่อประชาชน อดทนต่อคำพูดและการแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ไม่ใช่เข้ามาเพราะต้องการตำแหน่ง ต้องการหน้าตา เมื่อได้เข้ามาแล้วจึงต้องตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง"
  ที่มา : บ้านเมือง 

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture