สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  วนอุทยานภูหมู

  วนอุทยานภูหมูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งของจังหวัดมุกดาหารอีกแห่งหนึ่ง เนื่องด้วยสมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ภูหมู"

  วนอุทยานภูหมู ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูร สายนิคมคำสร้อย-เลิงนกทา ห่างจากตัวอำเภอนิคมคำสร้อยประมาณ 6 กิโลเมตร ประมาณหลัก กม.ที่ 128-129 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นภูเขาเล็กๆ มีความสูง 353 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ด้วยพื้นที่ราบบนยอดเขาประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,500 ไร่ เป็นหน้าผาให้ชมวิวได้ 3 จุด

  ในอดีตเป็นฐานทัพของทหาร อเมริกา เพราะภูหมูเป็นลักษณะภูมิศาสต์รอบๆภูเป็นหน้าผาสูงชัน เป็นทำเลที่เหมาะในเชิงยุทธศาสตร์ บนสันเขาเป็นพื้นที่ราบปกคลุมไปด้วยป่าไม้ นานาพันธุ์ที่สมบูรณ์ ทางขึ้นเป็นถนนราดยางที่เก่าแก่พอสมควรและค่อนข้างแคบ ทำให้รถใหญ่เข้าไปไม่สะดวก ข้างทางสองข้างปกคลุมไปด้วยต้นไม้มากมาย

  นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงาม จะมีน้ำเฉพาะ หน้าฝนเท่านั้น ทางเดินไปน้ำตกลัดเลาะคดเคี้ยว เหมาะแก่การศึกษาพรรณไม้นานาชนิด ทางลงน้ำตกเป็นหน้าผาที่สูงชัน ขึ้นลงด้วยบันไดไม้

  วนอุทยานภูหมู เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญ และสวยงามแห่งหนึ่งของอำเภอนิคมคำสร้อย มองเห็นทั้งนา ไร่สวนของชาวบ้าน ไกลสุดลูกตา ในช่วงฤดูหนาว ลมจะพัดแรง และหนาวมาก

  จุดชมวิวที่ 1 อยู่ด้านตะวันออกของที่ทำการ สามารถมองเห็น ภูถ้ำเม่น ภูไม้ซาง ภูแผงม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ได้อย่างชัดเจน

  จุดชมวิวที่ 2 อยู่ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นถนนทางขึ้นภูหมู ภูน้อย ภูติ้ว ภูโล้น ภูกะล่อน วัดภูด่านแต้ และเทือกเขาภูพานสลับซับซ้อน

  จุดชมวิวที่ 3 อยู่บริเวณยอดเขาด้านทิศใต้ สามารถมองเห็นภูถ้ำพระ และอำเภอเลิงนกทา ในบริเวณนี้ยังมีร่มไม้ใหญ่และลานหินซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว โทร. (042) 619 076

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture