สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  'อำนาจ-แสงมณี' รางวัลเกียรติยศบุคคลวงการมวยแห่งชาติ 2559


  'อำนาจ-แสงมณี' รางวัลเกียรติยศบุคคลวงการมวยแห่งชาติ 2559

  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อินดอร์  สเตเดียม สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันมวยไทย" เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬามวยไทยเป็นที่ประจักษ์ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจน เป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่า และเป็นการยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทยอีกวันหนึ่งนั้น สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ดำเนินการจัดงานประกาศรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้นในวันนี้

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ยกย่อง นักกีฬา บุคลากรในวงการกีฬามวย ทั้ง 7  ประเภท รวมทั้งสถานประกอบการกีฬามวย ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียง ทำคุณประโยชน์ให้กับกีฬามวย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในวงการกีฬามวยที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อวงการกีฬามวย

  ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่น ประกอบด้วย

  รางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) ได้แก่ นายพงศกร สิทธิเดช (แสงมณี ส.เทียนโพธิ์), นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (หญิง) ได้แก่ นางสาวรุจิรา วงษ์ศรีวอ (ขวัญใจ  ส.ตะวันรุ่ง), ผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายกิจธิกร แสงใส (ผู้ฝึกสอนแสงมณี ส.เทียนโพธิ์), ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายทนง พุ่มพานิช (สนามมวยเวทีลุมพินี), หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น ได้แก่ นายพรัญชัย อดิเทพวรพันธุ์ (ค่ายมวย พรัญชัย), ผู้จัดการนักมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายพรชัย อดิเทพวรพันธุ์ (ค่ายมวย พรัญชัย), ผู้จัดรายการแข่งขันมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์, นายสนามมวยดีเด่น ได้แก่ นายธีระยุทธ หอประเสริฐกิจ (นายสนามมวยสยาม), คู่มวยดุเดือดดีเด่น ได้แก่ วันฉลอง พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs จอมโหด อีมิเน้นท์แอร์

  2. รางวัลมวยสากลอาชีพดีเด่น ประกอบด้วย

  รางวัลนักมวยสากลอาชีพดีเด่น (ชาย) ได้แก่ นายอำนาจ รื่นเริง (อำนาจ เกษตรพัฒนา), นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (หญิง) ได้แก่ นางสาวศิริพร ทวีสุข (แซมซั่น ต.บัวมาศ), ผู้ฝึกสอนมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ พันตรีสุภาพ บุญรอด (ผู้ฝึกสอนวันเฮง ไก่ย่างห้าดาวยิม), ผู้ตัดสินมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายเฉลิม ประหยัดทรัพย์, ผู้จัดการนักมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายเอกรัฐ ไชยโชติช่วง, ผู้จัดรายการแข่งขันมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายก่อเกียรติ  พาณิชยารมณ์, หัวหน้าค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์, หัวหน้าค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ คงเกียรติก้อง (ค่ายมวยมีนะโยธิน)

  3. รางวัลมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ประกอบด้วย

  รางวัลนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (ชาย) ได้แก่ นายวิวัฒน์ คำทา, นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (หญิง) ได้แก่ นางสาวรัตนาพร หารพันธ์, ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ สิบเอกมนตรี รัตนพันธ์, ผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายชลอ กลิ่นสุคนธ์, ผู้จัดการนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ พลอากาศตรีมังกร เสมารัตน์, หัวหน้าค่ายมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ ผศ.สุรัตน์ เสียงหล่อ

  4. รางวัลมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ประกอบด้วย

  รางวัลนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (ชาย) ได้แก่ ร.ต.วุฒิชัย มาสุข, นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (หญิง) ได้แก่ จ.อ. ทัศมาลี ทองจันทร์, ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ น.อ.ทวีวัฒน์ อิสลาม รน., ผู้ตัดสินมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายบวร บุญยงค์, ผู้จัดการนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายเสรี วิริยะสกุลธร, หัวหน้าค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

  5. รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประกอบด้วย

  รางวัลสื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์มวยสยาม, สื่อโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 11, สื่อวิทยุดีเด่น ได้แก่ สถานีวิทยุทหารอากาศ AM 1251 รายการทิศทางวงการมวย, สื่อมวลชนอาวุโสดีเด่น ได้แก่ นายศิวดล ชวลิตปรีชา, สื่อกีฬามวยดีเด่น ได้แก่ นายอมรชัย เพิ่มพูน

  6. รางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงาม ประกอบด้วย

  รางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงาม (ชาย) ได้แก่ สามเอ ไก่ยางห้าดาว, ไหว้ครูมวยไทยสวยงาม (หญิง) ได้แก่ ธิชา รร.กีฬาโคราช

  7. รางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, นายนอง เสียงหล่อ, นายสืบ  จุลฑะเกาสนธ์ (มวยไทยโบราณ)

  8. รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น ประกอบด้วย
  นายพูนศักดิ์ ปานสุวรรณ (แดนชัย ยนตกิจ), ร.ต.ศุภชัย  พินทุวัฒนะ (ศุภชัย สารคาม)

  9. รางวัลผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เลิสปรีชากุล (พันธ์ศักดิ์ ส.ธนิกุล)

  10. สถานประกอบการกีฬามวยดีเด่นประกอบด้วย

  รางวัลค่ายมวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ ค่ายมวย พรัญชัย, ค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น ได้แก่ ค่ายมวย ม.กรุงเทพธนบุรี, ค่ายมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ สโมสรกองทับพก, ค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ สโมสรกองทับพก, หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สนามมวยดีเด่น ได้แก่ สนามมวยเวทีมวยสยาม.

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture