สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2559

  ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2559 (วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3)
  ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


  กำหนดการ
  งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๕๙
  วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

  วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓
  เวลา ๐๗.๓๐ น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมพร้อมกันที่ท่าด่านอำเภอธาตุพนม
  เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อแห่มายังวัดพระธาตุพนม ตามถนนกุศลรัษฎากร เข้าสู่วัดพระธาตุพนม เวียนรอบพระธาตุพนม ๓ รอบ อัญเชิญประดิษฐานที่ พระวิหารหอพระแก้ว
  เวลา ๐๙.๐๙ น. ถวายเครื่องสักการะองค์พระธาตุพนม
  เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเทพวรมุนี นำกล่าวคำประดิษฐานพระอุปคุต บนพระวิหารหอพระแก้ว
  ข้าโอกาสพระธาตุพนม พร้อมกันประกอบพิธีถวายพืชภาค
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
  เวลา ๑๖.๓๐ น.
  - ถวายเครื่องไทยธรรม แก่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
  - พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
  - ชมการแสดงรำบูชาพระธาตุพนม

  วังอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
  เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
  เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม และตักบาตรคู่อายุ
  เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมกถึก และนำประกอบพิธีเวียนเทียน
  เวลา ๒๐.๐๐ น. เปิดให้ชมการแสดงมหรสพต่างๆ ทุกวัน

  วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ 
  เวลา ๒๔.๐๐ น. พระเทพวรมุนี กล่าวปิดงาน
  - จุดพลุดอกไม้ไฟ

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture