สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ททท.เร่งตีปี๊บท่องเที่ยววิถีเกษตรฯ ตอบโจทย์คนโหยหาธรรมชาติ


  ททท.เร่งตีปี๊บท่องเที่ยววิถีเกษตรฯ ตอบโจทย์คนโหยหาธรรมชาติ


  การท่องเที่ยวฯ ปลื้มหลังจับมือกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนแผนท่องเที่ยววิถีเกษตรใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด (+นครปฐม) ทำรายได้พุ่งพรวดถึง 45% เฉพาะ 2 เดือนแรกของปีนี้ชาวไทย-ต่างชาติแห่สัมผัสวิถีธรรมชาติสูงถึงกว่า 7 หมื่นคน

  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ภายหลังการทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมผลักดันการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อกระจายรายได้จากท่องเที่ยวลงสู่ภาคเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล พบว่าปี 2558 จำนวนนักท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีเกษตร ใน 12 เมืองต้องห้าม... พลาด (+นครปฐม) มี 255,735 คน เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน มีรายได้ 143.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.6% จากปีก่อนที่มีรายได้ 120.81 ล้านบาท

  การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของการท่องเที่ยววิถีเกษตรนับว่าเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือรายได้เติบโตปีละ 18% ในแต่ละปีตลอด 3 ปี ระหว่างปี 2558-60 ที่มีความร่วมมือระหว่างกัน

  การท่องเที่ยววิถีเกษตรแบ่งจำนวนและรายได้ออกเป็น 2 ช่วง คือก่อนเอ็มโอยูระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ระยะเวลา 8 เดือน ระหว่างม.ค.-ส.ค.2558 มีนักท่องเที่ยว 150,730 คน รายได้ 73.35 ล้านบาท หลังทำเอ็มโอยูระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนก.ย.-ธ.ค.2558 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 105,055 คน รายได้ 64.93 ล้านบาท

  การเติบโตดีต่อเนื่องโดยเฉพาะ 4 เดือนหลังจากรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเกษตรและภาคท่องเที่ยว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวหลังการเซ็นเอ็มโอยูเติบโต 41% ของการเติบโตทั้งปี และรายได้เติบโตประมาณ 45% ของรายได้ทั้งปี

  ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การขับเคลื่อนการดำเนินการท่องเที่ยววิถีเกษตร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2558 รายได้ของชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนเกิดความรักและภูมิใจในอาชีพเกษตร และพยายามมองหาโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคเกษตร ไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่

  ส่วน 2 เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยววิถีเกษตรจำนวน 70,483 คน รายได้ 42.24 ล้านบาท รายได้ที่เกิดขึ้นมาจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว การใช้บริการด้านการเกษตรและซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture