สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  เที่ยวสวนผึ้ง บึ่งไปไปรษณีย์


  เที่ยวสวนผึ้ง บึ่งไปไปรษณีย์


  ราชบุรีเปิดตู้ไปรษณีย์ไทยใหญ่ที่สุดในประเทศ


  เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 7 มีนาคม 2559 พลเอก สาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ร่วมกับนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ร่วมกันเปิดโครงการ เที่ยวสวนผึ้ง บึ่งไปไปรษณีย์ ที่บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งเปิดตู้รับจดหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีความสูงถึง 7.1 เมตร เพื่อให้เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของอ.สวนผึ้งรวมทั้งให้เป็นจุดถ่ายรูปและสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวในอ.สวนผึ้ง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ราชบุรี รวมทั้งสร้างโอกาสในการหารายได้ให้กับชุมชนชาวกระเหรี่ยง และผู้ผลิตสินค้าโอทอปต่างๆ สามารถนำสินค้ามาจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง และทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของไปรษณีย์ เพื่อไปรษณีย์ไทยจัดส่งไปยังผู้ซื้อที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่อีกทางหนึ่ง ไปรษณีย์ไทยจึงเลือกอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นอำเภอนำร่องในการสนับสนุนช่วยเหลือผ่านการจัดกิจกรรม"เที่ยวสวนผึ้ง บึ่งไปไปรษณีย์" นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัด"ตลาดนัดกะเหรี่ยง" ให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชนมีโอกาสนำผลิตภัณฑ์โอทอป

  หรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวโดยจะมีขึ้นทุกวันเสาร์แรกและเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน ณ บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง เพื่อผลักดันให้ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและประเพณีต่างๆซึ่งนักท่องเที่ยวที่แวะมายังที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้งและประทับตราโครงการ "เที่ยวสวนผึ้ง บึ่งไปไปรษณีย์" จะได้รับส่วนลดพิเศษจากร้านอาหารสถานที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าโอทอปของชุมชนชาวสวนผึ้งด้วย
  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture