สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  "ททท.อีสาน" ปลื้มยอดนักท่องเที่ยวสูงขึ้น ชี้ 6 ปัญหาใหญ่สกัดคณะทัวร์จากต่างประเทศ  "ททท.อีสาน" ปลื้มยอดนักท่องเที่ยวสูงขึ้น ชี้ 6 ปัญหาใหญ่สกัดคณะทัวร์จากต่างประเทศ

  น.ส.สมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่โรงแรมดิเอมเมอรัล ทาง ททท.อีสาน ได้ประชุม focus group ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการภาคเอกชน สมาคมท่องเที่ยวและสายการบิน รถทัวร์ ในส่วนกลาง เพื่อรับทราบปัญหาของผู้ประกอบการฯในส่วนกลาง และหารือทิศทางแนวทางการท่องเที่ยวปี 2560 โดยหลักใหญ่ ผู้ประกอบการเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ 2 ปีมานี้ อีสานมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้สู่นักท่องเที่ยวเป็นอันมาก นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดินทางไปอีสานมากขึ้นในทุกกลุ่ม

  น.ส.สมฤดีกล่าวว่า อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่สำคัญนอกจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและภาวะแห้งแล้งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางเป็นคณะทัวร์กลุ่มใหญ่คือ

  1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้มาตรฐาน อาทิ ขาดความสะอาด
  2.โรงแรม ที่พักในอีสานส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะอาด ไม่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยอันเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อและเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของประเทศและของโลก โรงแรมที่ได้มาตรฐานกระจุกตัวแค่ในเมืองใหญ่ไม่กี่แห่ง และส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนผู้ประกอบการโรงแรม
  3.การบริการในร้านอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน ร้านอาหารไม่ค่อยสะอาด ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวคณะใหญ่มีน้อยมาก
  4.ขาดแคลนไกด์ท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้ ไกด์ที่รองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศแทบจะหาไม่ได้
  5.ขาดแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างแหล่งใหญ่ ทำให้การเดินทางไปแต่ละจุดไกลมาก ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวได้
  6.เส้นทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนต้องปรับปรุงให้รถบัสเข้าได้สะดวก


  "ทุกฝ่ายในที่ประชุมเห็นตรงกันว่าถ้าไม่รีบแก้ปัญหาหลักใน 6 ข้อนี้ โอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ขับเคลื่อนเข้าอีสานจะเป็นได้ยาก โดยเฉพาะจังหวัดรองก็จะยังกลายเป็นแค่เมืองผ่าน และจากการประชุมกับเอกชน ทราบว่า สงกรานต์นี้คนไทยยกเลิกเดินทางเที่ยวในประเทศเยอะขึ้น และเปลี่ยนไปญี่ปุ่นสูงขึ้น สาเหตุอากาศร้อนและภาวะแล้ง" ผอ.ททท.อีสานกล่าว

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture