สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ดวงรายสัปดาห์ 3-9 เม.ย.2559


  ดวงรายสัปดาห์ 3-9 เม.ย.2559


  โดย : กาลโยค

  พยากรณ์ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน พ.ศ.2559


  ราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.-14 พ.ค.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป เป็นระยะที่ชาวราศีเมษมีการเข้าสังคม สมาคมกับใครๆ บ่อย มีเพื่อนฝูงเยอะ ญาติพี่น้องไปมาหาสู่ พอใจกับการพบปะสังสรรค์ ชีวิตระยะนี้แทบจะไม่ขาดการติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสาร ส่งจดหมาย อีเมล์ โทรศัพท์ ไม่ขาดสาย

  อาจเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับโรคกระเพาะ ทางเดินอาหาร การรับประทานอาหารผิดสำแลง หรือรับประทานมากเกินควร หากต้องเดินทางทางน้ำหรือทำอะไรเกี่ยวกับน้ำควรระวังอุบัติเหตุ

  ที่ควรระวังสุดๆ ก็ยังเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างแรงของชีวิตซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที มีผลให้ต้องสูญเสีย เจ็บป่วยสาหัส บั่นทอนให้แตกหักเสียหาย พบกับความเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือลบอย่างไม่คาดคิด

  การเงิน รายได้รายรับอยู่ในวงจำกัด ได้ลดน้อยลง เกิดปัญหาเกินคาดเพราะใช้จ่ายเงินทองโดยไม่ระมัดระวัง

  ความรัก เรื่องชีวิตคู่ คู่ครองคู่รัก-ความรัก ระยะนี้สร้างความกดดันความทุกข์ให้มากกว่าความสุข  ราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-14 มิ.ย.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป เป็นระยะที่ดาวประจำราศีเกิดของชาวราศีพฤษภคือดาวพระศุกร์คอยคุ้มครองป้องกันภยันตรายให้เต็มที่ ทำให้คุณปลอดภัยอันตราย หากต้องเจอหนักก็เป็นเบาหรือแคล้วคลาดตลอดปลอดภัย

  นอกจากนี้ยังเป็นระยะที่คุณมีโอกาสได้รับโชคดีมีลาภมาก พบทางแสวงหารายได้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

  อย่างไรก็ตาม ยังมีที่ควรระวังคือ เรื่องประกอบธุรกิจกิจการในรูปแบบหุ้นส่วน การร่วมไม้ร่วมมือ การร่วมกิจกรรมรอมชอมกับฝ่ายตรงข้าม เหล่านี้อาจมีผลเสียหายมากกว่าผลดี ได้ผลเป็นความแตกหักแตกแยกขัดแย้งรุนแรงมากกว่าการปรองดอง

  การเงิน ยังมีการหมุนเงิน การเงินยังยุ่งวุ่นวาย ได้เงินมาก็ต้องจ่ายไปไม่มีหยุดนิ่ง

  ความรัก ระวังความขัดแย้งรุนแรงในชีวิตคู่ และความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเกิดรุนแรงถึงขั้นแตกแยกแตกหัก  ราศีมิถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-15 ก.ค.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป ระยะนี้ชาวราศีมิถุนอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างปลอดภัยจากปัญหาอุปสรรคความเลวร้ายต่างๆ ดาวประจำราศีเกิดของคุณคอยคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย และยังมีโอกาสดีอาจได้รับของขวัญของฝากเป็นเสื้อผ้าและอาหาร ทั้งมีโอกาสได้รับความสำเร็จจากการพูดเจรจา การเขียน การพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และการกระทำที่เป็นการแลกเปลี่ยนทุกชนิด

  และที่ดีอีกเรื่องคือสมหวังดังปรารถนาเรื่องโชคลาภอย่างไม่คาดฝัน โชคดีในเรื่องคดีความและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที อย่าประมาทกับเรื่องยานพาหนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร

  การเงิน ดังกล่าวแล้วว่าคุณมีลาภ และลาภส่วนหนึ่งเป็นเงิน มีวิธีซิกแซกในการสร้างรายได้ บริหารการเงินได้ดีมาก

  ความรัก ความคิดอ่านในเรื่องชีวิตคู่-คู่ครองคู่รัก ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศสับสน มัวซัว ไม่แจ่มใส อาจเห็นผิดเป็นชอบ เห็นรักลวงเป็นรักแท้ได้ง่าย อย่าทำอะไรใจร้อนใจเร็วในเรื่องชีวิตคู่-ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม (รวมทั้งเรื่องการงานด้วย)  ราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ก.ค.-16 ส.ค.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป เพื่อนสนิทมิตรสหายคนสนิทชิดใกล้ เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานอาชีพของคุณมากขึ้น บ่อยครั้งขึ้น

  หรือบางทีบุคคลดังกล่าวนี้ นำกิจกรรมการงานบางอย่างมาให้คุณทำ ให้รับผิดชอบ หรือมอบหมายหน้าที่บางอย่างให้คุณดูแลรับผิดชอบ

  อนึ่งเป็นระยะที่คุณต้องทำงานลับๆ ทำงานซึ่งปราศจากความอิสระ งานที่มีวิธีการปฏิบัติเคร่งครัดจำกัดวิธีการทำงานดำเนินงาน มีข้อแม้ต่างๆ คอยกดดันตลอดเวลา

  ที่ควรระวังระยะนี้คือมีเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการงานอาชีพโดยปัจจุบันทันทีคาดไม่ถึงทั้งในทางบวกหรือลบ

  การเงิน เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวัง มีความสับสนทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายจ่าย อาจเสียเงินเพราะเห็นผิดเป็นชอบ มีการโกงหลอกลวงหักหลังเรื่องการเงิน

  ความรัก ยังควรระวังความรัก-ชีวิตคู่เกิดความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นแตกหักแตกแยก  ราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป ยังเป็นระยะที่ชาวราศีสิงห์ควรระวัง ความสับสนจิตใจมัวซัวไม่แจ่มใส ตัดสินใจผิด เห็นผิดเป็นชอบ คิดและทำอะไรไม่โปร่งใส

  ระวังความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องในบ้าน ในการเดินทางไกล การติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติต่างประเทศ เกียรติ-ชื่อเสียง คุณงามความดีซึ่งอาจเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันปัจจุบันทันที และก็เป็นได้ทั้งในทางบวกหรือลบ

  แต่ทั้งธุรกิจการงานอาชีพและส่วนตัวคุณระยะนี้ หนีไม่พ้นการพลัดพรากจากไกล ความสูญเสียจบสิ้น และหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยค่อนข้างหนัก ต้องระวังให้ดีๆ

  การเงิน อาจได้รับเงินทองสิ่งของจากทางไกล หรือได้เงินเพราะเกียรติ-ศักดิ์ศรี หรือเพราะความยอมรับนับถือ ความศรัทธา

  ความรัก มีคู่แล้วคู่ครองอยู่ใกล้ชิด แต่ต้องระวังความสับสน ความสัมพันธ์ไม่แจ่มใส อาจตัดสินใจผิดพลาดเห็นผิดเป็นชอบได้ง่าย  ราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย.-17 ต.ค.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป เป็นระยะที่ชาวราศีกันย์เกิดเบื่อๆ อยากๆ ในแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตช่วงนี้ สิ่งแวดล้อมล้วนน่าเบื่อพอๆ กับการงาน เบื่อเจ้านายงาน เบื่อลูกน้อง เบื่อผู้คนและการเดินทาง ตลอดจนเบื่ออาหาร

  มีความประสงค์จะให้เปลี่ยนแปลงบางเรื่องบางงานเสียใหม่ ถ้าเปลี่ยนได้ชีวิตก็จะมีความสุขขึ้น หากเปลี่ยนไม่ได้ก็เซ็งระเบิดเถิดเทิงต่อไปจนกว่าจะทำใจได้เท่านั้นเอง

  ที่ควรระวังระยะนี้คือ ความเจ็บไข้ได้ป่วยสาหัส การพลัดพรากจากไปไกลห่าง การสูญเสียจบสิ้น ซึ่งอาจเป็นไปในทางดีหรือร้ายก็ได้ เช่นในทางดีคือหายหรือทุเลาจากเจ็บไข้ได้ป่วย ได้พ้นไปไกลห่างจากผู้คนและสิ่งซึ่งไม่พึงปรารถนา ความทุกข์โศกจบสิ้นสูญไปได้ เป็นต้น แต่อีกเรื่องที่ควรระวังคือ การเดินทางไม่ไกลนัก เพื่อน สังคม และการติดต่อสื่อสาร อาจเกิดเสียหายแตกแยกรุนแรง

  การเงิน อาจเกิดเรื่องร้อนรนเกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินเพราะการใช้จ่ายอย่างไร้เหตุผลสมควร หรือเพราะความหลงใหลเรื่องรักใคร่เพศสัมพันธ์มากเกินไป

  ความรัก ชีวิตคู่-ความรักระยะนี้ทำให้เดือดร้อนมากกว่าสุขสดชื่น ระวังความปรารถนาในเรื่องเพศสัมพันธ์ของคุณจะรุนแรงขึ้นจนไม่เป็นปกติสุข  ราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ต.ค. - 15 พ.ย.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป สัปดาห์นี้เริ่มขึ้นพร้อมกับที่ชาวราศีตุลย์จะต้องเริ่มดิ้นรนเร่งร้อนขึ้นในแทบทุกเรื่องของชีวิตประจำวันระยะนี้ แต่คุณก็จะมีความกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นด้วย

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะเข้าสู่สภาวะของความขัดแย้ง พัวพันกับศัตรูคู่แข่ง พบกับอุปสรรคปัญหาติดขัดได้บ่อยขึ้น ผจญกับโรคภัยไข้เจ็บและหรือเรื่องหนี้สิน เป็นระยะที่คุณรักและพึงพอใจลูกน้อง คนในปกครอง ผู้สนองรับใช้ ผู้ให้บริการ เหล่านี้ยิ่งขึ้น

  ส่วนตัวคุณระยะนี้อาจจะทำตนไปทางข้างๆ คูๆ ไม่อยู่กับร่องกับรอยสักเท่าไร อาจทำอะไรผิดพลาดสร้างศัตรูทั้งรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการ

  การเงิน แม้การเงินจะยังค่อนข้างมั่นคง แต่ทางได้เงินรายได้ลดลงหรือไม่มีเงินรายรับเลย มีแต่รายจ่ายและทางเสียเงิน ระวังอุบัติเหตุทำให้เสียเงิน

  ความรัก ต้องระวังอาจเกิดกระทบกระทั่งกับคู่ครองคู่รักจนถึงขั้นแตกหักแตกแยก.. หย่าร้าง  ราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย. - 15 ธ.ค.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป ชาวราศีพิจิกยังเข้มแข็งเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว เชื่อมั่นในตนเองสูง ยอมหักไม่ยอมงอ และมักจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใด

  ควรระวังในการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา หรือใช้อำนาจไปในทางเด็ดขาดไม่มีการประนีประนอม ส่วนตัวคุณก็ควระวังอุบัติเหตุ ระวังคดีความ และเรื่องแตกแยกแตกหักต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอ

  โดยเฉพาะธุรกิจการงานควรระวังทำอะไรพอใกล้จะสำเร็จมักเกิดเหตุให้พลาดโอกาสทอง ไม่สำเร็จสมประสงค์

  การเงิน ทางด้านการเงินก็ควรระวังเช่นกัน ทางได้เงินที่มาจากธุรกิจการงานเสียหายเนื่องจากความรวนเรบิดพลิ้วของคนอื่น อาจมีเหตุให้ต้องเสียเงินจ่ายเงินเพิ่มขึ้น จ่ายมากกว่าปกติที่ควรจ่าย ทั้งการเงินและการงานปั่นป่วนรวนเร

  ความรัก มีโชคดีเกี่ยวกับความรักใคร่ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม คนโสดอาจพบคู่ที่อ่อนวัยกว่าหลายปี  ราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.-13 ม.ค.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป ยังเป็นระยะที่ชาวราศีธนูต้องระมัดระวังเกี่ยวกับชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ระวังความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตนเองให้ก้าวหน้าไปโลดให้ไปได้ไกลขึ้นสู่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างประเทศ การติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติต่างประเทศ และการโยกย้ายต่างๆ เหล่านี้ จะเกิดท่าดีทีเหลว

  หรือดำเนินการไปใกล้จะสำเร็จแล้วเกิดเหตุให้พลาดโอกาสทอง อย่างไรก็ตามธุรกิจการงานระยะนี้ยังหนีไม่พ้นที่จะเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน ลูกหลาน บริวาร หรือเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานบันเทิงเริงรมย์ บันเทิงธุรกิจ อาจเกี่ยวกับการพนันขันต่อด้วยก็อาจเป็นได้ และควรระวังเด็กๆ ลูกหลานทำให้เดือดร้อน

  การเงิน ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากสัปดาห์ก่อน คือรายได้ลดลงหรือเงินขาดมือ เกิดปัญหาทางการเงินอย่างไม่คาดฝัน

  ความรัก คนโสดอาจพบรักแหวกแนว แต่ขณะเดียวกันก็ควรระวังเกิดปัญหาอลวนฉับพลันคาดไม่ถึงในเรื่องความรัก  ราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 11 ก.พ.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป ยังเป็นระยะที่ชาวราศีมังกรจะต้องระวังสองสามเรื่อง เรื่องแรกคือ ความคิดถึงแต่ผลกำไรลาภผลประโยชน์และรายได้ มุ่งแสวงหาและมุ่งหวังผลกำไรจนเกินควร เพราะเรื่องนี้จะทำให้เกิดโทษและตัวคุณจะได้รับโทษ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายรุนแรงขึ้น แต่หากมีผลดีคุณก็จะได้รับน้อยลงหรือไม่ได้เลย ทั้งต้องระวังศัตรูคู่อริสร้างความเดือดร้อนให้ ไม่ควรทำอะไรเสี่ยงๆ ระยะนี้

  เรื่องที่สองคือการเงิน (ดูข้อการเงิน) และเรื่องที่สามคือระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีเกี่ยวกับพื้นฐานชีวิต ครอบครัว วงศาคณาญาติ อสังหาริมทรัพย์ และยานพาหนะ ซึ่งอาจเปลี่ยนไปได้ทั้งในทางบวกหรือลบ

  การเงิน ยังมีทางได้เงินที่เป็นมรดกพินัยกรรมทรัพย์สินของผู้ล่วงลับ แต่ก็ควรระวังการคดโกง การหักหลัง ความสับสนไม่โปร่งใส เป็นผิดเป็นชอบในเรื่องนี้

  ความรัก คนโสดมีโอกาสดีได้พบเพื่อนต่างเพศที่น่ารัก ถูกอกถูกใจ มีคู่แล้วระวังการใกล้ชิดกับเพื่อนต่างเพศมากไปอาจทำให้ชีวิตคู่เกิดปัญหา  ราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 12 ก.พ. - 13 มี.ค.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป ชาวราศีกุมภ์ยังต้องระมัดระวังดูแลผู้เป็นหุ้นส่วน การเป็นหุ้นส่วนเป็นคู่สัญญา การทำอะไรร่วมกับผู้อื่น และหรือผู้คนที่มส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตร่วมกัน.. ให้จงดี

  เพราะอาจเกิดความสับสน ความมัวซัวไม่โปร่งใส เห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้ง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจมีการโกง หักหลัง หลอกลวงต้มตุ๋นอย่างสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน และอาจเกิดการพลิกล็อกพลิกความคาดหมายก็ได้

  ส่วนธุรกิจการงานระยะนี้แม้ยังมีส่วนมั่นคง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แต่ก็ต้องระวังศัตรูคู่อริคู่คดีความ ผู้ไม่หวังดีฝ่ายตรงข้ามสร้างเรื่องให้เดือดร้อน และระวังอุบัติเหตุไว้ด้วย

  การเงิน ยังมีรายจ่ายมีทางเสียเงินมากมายหลายทาง สัปดาห์นี้ก็จะมีทางเสียเงินเพิ่มขึ้น

  ความรัก คู่ครอง-คู่รัก-เพศตรงข้ามทำให้ต้องเสียเงิน ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้น เพศตรงข้ามที่เข้ามาพัวพันกับคุณก็เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าอื่น  ราศีมีน หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มี.ค. - 12 เม.ย.

  การงานและอื่นๆ ทั่วไป เป็นระยะที่ชาวราศีมีนตกอยู่ในสภาวะที่มีการต่อสู้แย่งชิงแข่งขันกันสูงมาก มีอุปสรรคศัตรูคู่แข่งรอบด้าน มีอุปสรรคปัญหาต้องประสบและต้องแก้ไขมากมาย ปัญหาเก่าผ่านไปปัญหาใหม่เข้ามา เกิดปัญหาเดือดร้อนไม่ขาด

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องสุขภาพ โรคประจำตัวกำเริบเรื้อรัง สุขภาพไม่แข็งแรงเท่าที่เคย อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับความจำ เช่นความจำสับสนลืมเลือนผิดพลาด

  เมื่อเริ่มสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มมีเพื่อนสนิทมิตรสหายไปมาหาสู่มากขึ้น แต่คุณเองกลับต้องการหลีกหนีจากสังคมสมาคม อย่างไรก็ตามคุณจะเริ่มมีโอกาสดี ได้พบเพื่อนใหม่ ได้รับการเรียนรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีอารมณ์รักสวยรักงาม มีอารมณ์สุนทรีย์สูงขึ้น หากมีการเดินทางไกลควรระวังอุบัติเหตุ

  การเงิน ระวังการเปลี่ยนแปลงทางการเงินกะทันหันฉับพลันทันทีและเป็นไปได้ทั้งในทางบวกหรือลบแต่น่าจะเป็นทางลบมากกว่า

  ความรัก ชีวิตคู่-ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเกิดปัญหาแน่ สับสนไม่โปร่งใส อึมครึมและพลิกล็อกได้ง่ายๆ

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture