สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ชาวคลองพระอุดมเปิดการท่องเที่ยววิถีชุมชน พัฒนาสู่โครงการ 1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว  ชาวคลองพระอุดมเปิดการท่องเที่ยววิถีชุมชน พัฒนาสู่โครงการ 1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยว 

  เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น.  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่ารางการจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร นายภาค วราธนานันทน์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดการท่องเที่ยววิถีชุมชน พัฒนาสู่โครงการ1ตำบล1แหล่งท่องเที่ยว ที่วัดทองสะอาด ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนจำนวน 6 จุด ประกอบด้วยจุดที่1 คลองพระอุดมบรรยากาศวิถีชีวิตริมคลอง จุดที่2 วัดทองสะอาด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการไหว้พระขอพรยึดเหนี่ยวจิตใจ จุดที่3 แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีแบบผสมผสานการทำนาการเลี้ยงไก่ชน จุดที่4 บ้านวิถีชุมชน วิถีชีวิตกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรม จุดที่5 ศูนย์เรียนรู้ชีวภาพทางการเกษตรนำภูมิปัญญามาปรับใช้ จุดที่6 บ้านเศรฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงกบ เป็ด ไก่ และปลา นอกจากนี้ยังมีการแสดงภูมิปัญญาด้านอาหาร การออกร้านชุมชน

  ด้านนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่ารางการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ชุมชนตำบลคลองพระอุดมมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ประเพรีและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการจะพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ถือเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 แหล่งท่องเที่ยวพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยววิถีชุมชน ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว กลุ่มสถานศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ยกระดับรายได้ให้กับชุมชน โดยมีพลังประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานท่องเที่ยว.

  ภาพ/ข่าว : บ้านเมือง

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture