สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  กระทรวงเกษตรเปิด845จุดอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 16 – 20 ก.ค.นี้


  กระทรวงเกษตรเปิด845จุดอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 16 – 20 ก.ค.นี้ 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดจุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทาง รองรับนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 16 – 20 ก.ค. 59 นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม พักผ่อน เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว และได้รับรู้รับทราบคุณค่าของภาคเกษตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทาง มีผู้รับบริการ จำนวน 430,115 ราย  ซึ่งในช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางขึ้น จำนวน 815 จุด ใน 76 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลดังกล่าว ซึ่งจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการให้บริการน้ำดื่ม นม กาแฟ หรืออาหารว่าง เป็นการเพิ่มจุดพักรถ จุดให้บริการด้านที่พักผ่อน โดยเฉพาะการให้บริการเรื่องห้องน้ำสำหรับผู้เดินทางได้อีกทางหนึ่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนใช้เวลาในช่วงหยุดยาวนี้ได้มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ บริเวณที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ที่มีความสวยงาม มีเรื่องราว มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยประชาชนที่เดินทางหรือที่อยู่บริเวณโดยรอบ ได้มาเยี่ยมชม พักผ่อน เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว และได้รับรู้รับทราบคุณค่าของภาคเกษตร ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนในช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้ อาทิ เที่ยวชมสวนผลไม้ เที่ยวแปลงผักปลอดสารพิษ เที่ยวชมดอกไม้สวยงาม แหล่งเรียนรู้การเกษตร แหล่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพ การเลี้ยงแกะและผลิตภัณฑ์จากแกะ และการแปรรูปสินค้า เป็นต้น

  ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture