สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  มุกดาหารเชิญเที่ยวงานกาชาด-ของดโชว์ศักยภาพจังหวัด-ส่งเสริมการท่องเที่ยว


  นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จ.มุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานของดี จ.มุกดาหาร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-15 ม.ค. 2560 รวม 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

  โดยใช้ชื่อว่า "งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร" ประจำปี 2560 ใช้รูปแบบ/กิจกรรมและชื่องานตามเดิม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดี จ.มุกดาหาร ผลการดำเนินงานของส่วนราชการและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร มากขึ้น

  รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการหารายได้ให้กับเหล่ากาชาด จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เที่ยวชมงานกาชาดและงานของดี จ.มุกดาหาร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-15 ม.ค. 2560 รวม 9 วัน 9 คืน ชมนิทรรศการมีชีวิตของส่วนราชการ นิทรรศการย้อนยุคบ่งบอกถึงเผ่าพันธุ์ความเป็นมาของ จ.มุกดาหาร และร่วม ตักนาวากาชาดบริเวณร้านนาวากาชาด เพื่อสร้างกุศลและหารายได้ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมผู้ด้อยโอกาส

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture