สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปันน้ำใจให้กัน (สงกรานต์ วิถีพุทธ ๔ แผ่นดินอินโดจีน) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560  กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปันน้ำใจให้กัน (สงกรานต์ วิถีพุทธ ๔ แผ่นดินอินโดจีน) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560


  วันที่ ๑๓ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. – พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

  เวลา ๐๙.๐๐ น. – พิธีแห่เครื่องบรรณาการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งขบวนแห่ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เวลา ๑๐.๐๐ น. – การทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดศรีบุญเรือง
  – การทำพิธีบังสุกุลถึงบรรพบุรุษ
  – พิธีก่อเจดีย์ทราย
  – พิธีสรงน้ำพระพุทธสิงห์สองและสรงน้ำพระสงฆ์
  – พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปบนซุ้มภายในวัด
  – พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึก
  – ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  – ชมการสาธิต การแสดง การละเล่นพื้นบ้านแบบไทย เช่น สะบ้า การเล่นไม้เก็บ
  – ชมการสาธิต ชิม อาหารพื้นบ้าน/อาหารไทย
  – ชมการประกวดแต่งกายผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง
  – ชมการประกวดภาพถ่ายละเล่นสงกรานต์แบบวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
  – การจัดแสดงมุมถ่ายภาพ “สงกรานต์แบบไทย ปันน้ำใจให้กัน” ณ ลานโพธิ์ หน้าวัดศรีบุญเรือง

  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิงห์สอง, พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร ขบวนแห่สงกรานต์
  ของชาวคุ้มชุมชนทั้ง ๓ เขต ตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณสี่แยกกิโลศูนย์ เคลื่อนขบวน
  ตาม เส้นทางที่กำหนด เพื่อร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการ
  ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

  เวลา ๑๓.๓๐ น. – คณะผู้แทนจากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ท่านกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
  กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
  - ร่วมขบวนอัญเชิญพระพุทธสิงห์สอง, พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร
  - ชมขบวนแห่สงกรานต์ของชาวคุ้มชุมชนทั้ง ๓ เขต
  – ชมการแสดงวัฒนธรรม จากโรงเรียนเทศบาล ๒

  เวลา ๑๔.๐๐ น. – พิธีเปิดงานสงกรานต์แบบไทย ปันน้ำใจให้กัน ประจำปี ๒๕๖๐
  – พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับคำกล่าวรายงาน
  – พิธีกรเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานการจัดงาน กล่าวรายงาน
  – ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ พร้อมกล่าวเปิดงาน
  – ประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัยเปิดงาน
  – พิธีสรงน้ำพระพุทธสิงห์สองและพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร
  – พิธีรดน้ำขอพร หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากต่างประเทศ
  – พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึก
  – พิธีเปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์ “ถนนช้างน้าว
  – ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้แทนจากต่างประเทศ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ชมกิจกรรม “ถนนช้างน้าว” ประกอบด้วย อุโมงค์น้ำ ซุ้มเล่นน้ำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดมุกดาหารและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
  – เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
  กิจกรรมภาคกลางคืน งานมหกรรมอาหารเทศกาลสงกรานต์ เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณลานข้างอาคารท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร

  เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. – การออกร้านจำหน่ายอาหารเทศกาลสงกรานต์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. – รายงานตัวผู้เข้าประกวดมิสอินโดจีน เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. – การแสดงดนตรีเยาวชน เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. – การประกวดมิสอินโดจีน (ชุดกีฬา) เวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. – การประกวด/การแสดง – การแสดงดนตรีเยาวชน

  วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ เล่นน้ำสงกรานต์ “ถนนช้างน้าว” เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ถนนบริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ไปตามถนนสมุทรศักดารักษ์ ถึงสี่แยกกิโลศูนย์กิจกรรมถนนเล่นน้ำ “ถนนช้างน้าว” ประกอบด้วย อุโมงค์น้ำ ซุ้มเล่นน้ำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดมุกดาหาร

  กิจกรรมภาคกลางคืน งานมหกรรมอาหารเทศกาลสงกรานต์ เวลา ๑๙.๐๐-๒๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานข้างอาคารท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. – การออกร้านจำหน่ายอาหารเทศกาลสงกรานต์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. – รายงานตัวผู้เข้าประกวดมิสอินโดจีน เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. – การแสดงดนตรีเยาวชน เวลา ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. – การประกวดมิสอินโดจีน (ชุดว่ายน้ำ)
  – การประกวด/การแสดง
  – การประกวดมิสอินโดจีน (ชุดราตรียาว)
  – ประกาศผลรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน และคัดเหลือ ๑๐ คน
  – การแสดงดนตรีเยาวชน
  – ประกวดรอบ ๑๐ คน
  – การแสดงดนตรีเยาวชน
  – รอบตัดสินคัดเหลือ ๕ คนสุดท้าย
  – พิธีมอบรางวัล มงกุฎ สายสะพาย แก่ผู้ชนะการประกวดมิสอินโดจีน ตามลำดับ
  – เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture