สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ชนเผ่าภูไทมุกดาหาร จัดงานบุญผะเหวต สืบสานประเพณีบรรพบุรุษ


  จังหวัดมุกดาหาร ชุมชนเผ่าภูไทจัดงานประเพณีบุญผะเหวต อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ที่สืบสานมาหลายชั่วคน


  ชนเผ่าภูไทยึดหมั่นวัฒนธรรมประเพณีตามรอยของบรรพบุรุษ ไม่ยอมให้สูญหายไปเพราะชาวภูไทเชื่อในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ยึดหมั่นงานประเพณีบุญผะเหวต จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของชนเผ่าภูไท ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณค่าทางสังคมลูกหลานไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ตั้งใจศึกษา โดยลูกหลานของชาวภูไทกระแสแข่งขันเรียนให้จบ เพื่ออนาคตได้เป็นขาราชการเหมือนรุ่นพีๆ ซึ่งเป็นชาวชนเผาภูไทด้วยกันการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นของชนเผ่าภูไทมีพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรมที่ดีซึ่งปัจจุบันลูกหลานของชาวชนเผ่าภูไทได้รับราชการจำนวนมาก

  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 เม.ย.60 นายอุตสาหะ กลางประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสูงเหนือ เดินทางมาเป็นประธานงานบุญประเพณีบุญผะเหวด บ้านนาหนองแคน ประจำปี 2560 ซึ่งในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดขึ้นกันในทุกๆ ปีในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักกลมเกลียว ความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการในการทำงาน

  ร่วมกันในหมู่คณะระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกันซึ่งได้พากันจัดกิจกรรมที่สำคัญเช่น กิจกรรมจัดทำเครื่องผะเหวด พิธิเชิญพระอุปคต พิธีตักบาตรสวรรค์ พิธีแห่ผะเหวด เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน เทศน์สังกาศ พิธีแห่ข้าวพันก้อนและตลอดจนการเทศน์ผะเหวด และในการจัดทำบุญประเพณีบุญผะเหวด ถ้าแต่งเครื่องผะเหวดกันไม่ครบ แล้วหากบุญผะเหวดดังกล่าวเสร็จสิ้นไปชาวบ้านจะมีอันเป็นไปในทางไม่ดีงาม

  เช่นโดนฟ้าผ่า หรือตายกันหลายๆ คนภายในหมู่บ้าน ฯลฯ อย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นแล้วงานบุญประเพณีบุญผะเหวด ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันจัดทำเครื่องผะเหวด และสิ่งของเกี่ยวกับบุญผะเหวดให้ครบกันอย่างนี้เป็นต้น เพื่อจะได้ให้ชาวบ้านทุกๆ คนเมื่องานบุญประเพณีบุญผะเหวดเสร็จ ชาวบ้านเผ่าภูไทอยู่ในตำบลและหมู่บ้าน จะได้อยู่เย็นเป็นสุขและส่งเสริมให้ลูกหลาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมอันดีงาม ของบรรพบุรุษของชนเผ่าภูไทตราบนานเท่านานกันต่อไป


  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture